Lyt til artiklen

På bare syv år er antallet af lovovertrædelser begået af asylansøgere i Danmark næsten femdoblet.

Det viser nye tal, som Justitsministeriet har udleveret til Folketingets Retsudvalg.

Statistikken fortæller om antallet af såkaldt fældende afgørelser i retssystemet, og her skiller især mængden af tyverier sig ud. Sidste år blev der således uddelt 1.372 bøder og fængselsstraffe for tyveri til asylansøgere, mens der i 2007 blot var 282 tilsvarende sager. Sidste års tal er altså næsten fem gange så højt som tallet fra 2007. Udviklingen er alarmerende, mener Venstre, som nu kræver indgreb og strengere sanktioner. Blandt andet skal det være markant sværere at opnå asyl, hvis ansøgeren begår kriminalitet, mens sagen behandles, mener rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen.

- Man siger allerede i dag, at kriminalitet indgår i vurderingen af asylsager, men vi mener, det skal veje betydeligt tungere. Samtidig bør der være faste regler og rammer for vægtningen, så det ikke bare er et løst personligt skøn, der afgør sagen. Det tror vi vil virke langt mere afskrækkende end bøder og fængsel, siger han.

Venstre foreslår samtidig, at asylansøgere, der begår kriminalitet, skal forrest i køen i retssystemet, så de straks mærker konsekvensen. Endelig skal personer, der har fået afslag på asyl, sendes langt hurtigere ud af landet, så de ikke får lejlighed til at begå kriminalitet i ventetiden, mener Karsten Lauritzen og Venstre.

Procentvis færre kriminelle

I den syv-årige periode, hvor asylansøger-kriminaliteten er eksploderet, er antallet af indkvarterede personer på de danske asylcentre steget tilsvarende. Væksten her er faktisk en smule større end stigningen i kriminaliteten, hvilket betyder, at den gennemsnitlige asylansøger i dag er en anelse mindre kriminel end i 2007, da statistikken ramte en bølgedal.

Det gør dog ikke behovet for et indgreb mindre, mener Karsten Lauritzen.

- Der er stadig en klar overrepræsentation af kriminalitet blandt asylansøgere, og så længe det er sådan, er der brug for, at vi handler. Ikke mindst i disse år, hvor antallet af asylansøgere stiger, siger han.

S: Intet hold i kritik

Samme holdning finder man hos Dansk Folkeparti.

- Jeg kan kun erklære mig enig. Men vi har brug for, at det bliver til mere end ord. Så hvis der kommer et regeringsskifte efter næste valg, vil vi selvfølgelig holde Venstre op på det, der bliver meldt ud, siger retsordfører Peter Skaarup.

Hos Socialdemokraterne har retsordfører Trine Bramsen dog kun hovedrysten til overs for forslaget om talrige stramninger på området. Regeringen har allerede skærpet indsatsen, og der er ikke umiddelbart behov for yderligere tiltag, mener hun.

- De ting, Venstre efterlyser, er allerede en realitet i dag. Vi har procentvis færre kriminelle asylansøgere end under den tidligere regering, vi har hurtigere sagsbehandling, og vi sender ansøgere hurtigere hjem efter afslag. Retssystemet har også allerede mulighed for at lave straksafgørelser i sager, hvor det findes relevant, siger hun.

Trine Bramsen mener desuden, at kriminalitet allerede vægtes tilstrækkelig tungt, når det afgøres, om flygtninge kan få asyl i Danmark eller ej.