Fem borgmestre - og en forhenværende - har givet sig selv 125.000 kr. om året for at sidde i en bestyrelse for et vandselskab, som de selv har oprettet.

Der er ikke noget som at give gaver til sig selv - især når man ikke selv skal have pungen op af lommen.

Fem borgmestre på den københavnske vestegn har givet sig selv 125.000 kr.året for at sidde i bestyrelsen i det sjællandske vandselskab Vores Vand, som de samme borgmestre i øvrigt selv har stiftet. Det drejer sig bl.a. om borgmestrene i Rødovre, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk.

Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) er i øvrigt formand for Kommunernes Landsforening. Og Vallensbæks konservative borgmester Henrik Rasmussen står i disse dage anklaget for magtmisbrug og ulovligheder af sin egen kommunaldirektør - en sag som kommunen i sidste uge foreløbigt frikendte ham i. 



I avisen Kommunen i morgen anklager en række lokalpolitikere på vestegnen borgmestrene for pamperi, fordi de har givet sig selv den lukrative post, der altså giver 125.000 kr. oven i borgmesterhonoraret.

- Der har ikke været nogen dialog, diskussion eller afstemning om hvem, der skulle have posten. Det stod bare i sagen, at det skulle være borgmesteren. Men jeg undrede mig over, hvordan bestyrelsen skulle sammensættes og over honoraret, siger Brian Palmund, der sidder i Albertslunds kommunalbestyrelse for Venstre.

Også i Vallensbæk har udpegelsen af bestyrelsen og særligt honorarets størrelse givet anledning til kritik i kommunalbestyrelsen.

- Vi syntes, at det var et stort beløb at pålægge borgerne at skulle være med til at betale. Også set i relation til, at der for Vallensbæks vedkommende ikke var noget honorar i de gamle selskaber, siger Niels Jørgensen, der er Venstres eneste repræsentant i Vallensbæk kommunalbestyrelse til Kommunen. Han stemte for et forslag fra Socialdemokraterne om at halvere honoraret, men forslaget blev nedstemt i kommunen, hvor de konservative har absolut flertal.

Der er lagt op til fem-seks årlige møder i det nye vandselskabs bestyrelse, og det giver en aflønning per møde på 20.000-25.000 kroner. 


Det nye vandsamarbejde afløser en række kommunale selskaber, som enten intet har givet i bestyrelseshonorar eller har begrænset sig til mindre vederlag. Professor ved CBS og ekspert i forvaltningsret, Claus Haagen Jensen, vurderer, at honoraret er "overraskende stort". Det samme gør kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er en meget høj aflønning i forhold til, hvad man ellers ser. Det skal også med i billedet, at borgmestre i forvejen er de absolut bedst lønnede i kommunalpolitik, siger han.

Og det kan Ib Terp, borgmester i Brøndby Kommune, godt følge ham i.

- Det er et stort honorar. Der er jeg sådan set enig med eksperterne. Men det er nødvendigt at have professionelle fagkyndige på området, og det kræver et pænt honorar. Det ville være mystisk, hvis det var mindre, siger Ib Terp, der ikke regner med, at honoraret bliver sænket.

- Men hvis Vores Vand bliver et aktieselskab, bliver honoraret forhåbentligt heller ikke forhøjet, siger han til bt.dk

Kun i Hvidovre og Dragør har kommunalbestyrelesen været med til at stemme om, hvem der skal have den lukrative post. I Vallensbæk stod det bare på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, at borgmesteren skulle have posten. Og det er ikke noget problem, forklarer borgmester Henrik Rasmussen til Kommunen.

Har du tænkt på, om det kunne opfattes problematisk, at du både har været med til at oprette selskabet, godkende honoraret på 125.000 kroner og har peget på dig selv som bestyrelsesmedlem?

- Jo, det har vi da også snakket om i bestyrelsen, og det tror jeg da, at du kan tale med de fleste borgmestre om. Vi synes da også, at det her honorar lyder lidt vildt, og vi er hele tiden inde i denne her diskussion. Men ansvaret er altså anderledes, når vi lige pludselig er ovre i et aktieselskab, end når vi er i et kommunalt fællesskab, og derfor er det nyt for os alle sammen, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Han bakkes op af Ib Terp:

- Honoraret er selvfølgelig noget, vi har drøftet og diskuteret meget grundigt. Men dengang det blev fastslået, fik vi at vide, at det var meget normalt for et selskab med den omsætning, siger borgmesteren til bt.dk