Skandalen om Skats nu skrottede inddrivelsessystem EFI fortsætter: En fejl i systemet har medført, at et ukendt antal danskere har fået op- eller nedskrevet deres skattegæld. En borger fik eksempelvis pludselig opskrevet sin gæld med 625.000 kr. Det er resultatet af et IT-projekt, som er gået fuldstændig galt, mener skatteministeren.

Et ukendt antal borgere har ved en fejl i Skats skandaleramte IT-system EFI fået op- eller nedskrevet deres gæld til det offentlige – potentielt med flere hundredtusinde kroner.

Inddrivelsessystemet EFI er i dag lukket, efter at flere rapporter har slået fast, at systemet havde alvorlige fejl og inddrev gæld ulovligt. Den nye sag viser, at listen over alvorlige fejl i EFI er længere end hidtil antaget.

»Det her er så indlysende forkert,« siger skatteadvokat Eduardo Vistisen:

»Det må bare ikke ske, at Skat uden hold i virkeligheden opskriver borgernes gæld, det siger sig selv.«

Én af de berørte borgere er Jeanette Borg. I forbindelse med et længere mellemværende med Skat opdagede hun i 2014, at hendes gæld til det offentlige pludselig og uden forklaring var steget med 625.000 kroner.

»Jeg troede ikke mine egne øjne og kunne slet ikke genkende beløbet eller få det til at stemme med mine egne beregninger,« siger Jeanette Borg.

Hun klagede til Skat, der senere medgav, at der var tale om en »fejl«, og at Jeanette Borg alligevel ikke skyldte beløbet. Det fremgår af breve fra Skat, som Berlingske har set. I dag er de omtalte gældsposter slettet.

»Men det var kun fordi, jeg selv opdagede fejlen, at det blev rettet. Man kan ikke lade være med at tænke over, hvor mange andre der er ramt af samme problem uden at vide det,« siger Jeanette Borg.

Skat kender ikke antallet af fejl

Skat bekræfter, at en IT-systemfejl har betydet, at et ukendt antal danskere har fået op- eller nedskrevet deres gældsposter, også kaldet fordringer:

»Ja, der er fordringer i EFI, der er blevet for høje eller for lave som følge af en fejl i kommunikationen mellem Kobra og EFI,« oplyser fungerende inddrivelsesdirektør i Skat, Jørgen Rasmussen, i et skriftligt svar til Berlingske.

Kobra er Skats ældre IT-system til opkrævning af personskatter og ét af de systemer, EFI skulle erstatte.

Skat oplyser, at fejlen blev opdaget tilbage i april 2014 og udbedret i juni samme år. Men Skat er stadig i gang med at undersøge, hvor mange der blev ramt af fejlen – og hvordan.

»Vi kender ikke det præcise antal fejl, men fejlkilden er fundet og rettet, og vi arbejder i øjeblikket på højtryk med at gennemgå sagerne,« forklarer Jørgen Rasmussen.

»Borgerne kan være sikre på, at hvis der konstateres fejl, så retter Skat op på det hurtigst muligt. Det er det, vi er i gang med nu.«

»En fejl, som ikke bør kunne ske«

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) henviser i et skriftligt svar til, at skattemyndighederne har slukket for EFI og har afsat ekstra ressourcer til at sikre »en bedst mulig manuel inddrivelse.«

»Den her slags fejl er jo et resultat af et IT-projekt, som er gået fuldstændig galt over en længere årrække,« skriver ministeren.

Hvad angår Jeanette Borgs sag, understreger Karsten Lauritzen, at sagen er afklaret, og at gælden er blevet sløjfet. Men, tilføjer skatteministeren:

»Det er jo sådanne fejl, som ikke bør kunne ske.«

I det skriftlige svar forklarer Karsten Lauritzen, at skattemyndighederne nu sætter markant ind for at sikre den bedst mulige manuelle opkrævning af gæld, mens et nyt inddrivelsessystem er under udvikling.

»Og jeg forventer også, at Skat i den manuelle gennemgang vil have fokus på gæld, der eventuelt kan være fejlagtigt fastlagt,« udtaler skatteministeren.

Professor i skatteret ved Aarhus Universitet Jan Pedersen tvivler på, at de berørte ved egen hjælp kan finde fejlen. Især hvis det gælder mindre beløb.

»Hvis man får at vide, at man skylder 600.000 kroner mere, end man troede, så finder man nok ud af det. Men skylder man 10.000 kroner og får en opgørelse på 12.000 kroner, er det ikke sikkert, man opdager det. Skat er i forvejen helt uoverskueligt og kompliceret for alle,« siger professor Jan Pedersen.

Jeanette Borg frygter ligeledes, at andre er ramt af fejlen:

»Reelt kan masser af danskere gå rundt og have en forkert gæld til det offentlige uden at ane det. Penge, de overhovedet ikke skylder. Og mit indtryk er, at Skat bestemt ikke opdager det af egen kraft,« siger Jeanette Borg.

Skat skal selv finde fejlene

Er man som borger blevet ramt af systemfejlen og har betalt mere, end man skyldte, har man krav på at få pengene tilbage. Faktisk er udgangspunktet, at skattemyndighederne selv har pligt til at finde sagerne med fejl, lyder vurderingen.

»Skat kan ikke bare afvente, at borgerne klager,« oplyser Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

I en diger rapport fra september fastslog Kammeradvokaten, at EFI på flere områder brød loven:

Blandt andet inddrev systemet gæld, der var forældet, ligesom borgere i flere tilfælde ikke blev partshørt, som de ellers har krav på. Siden slukkede Skat for systemet, og i disse uger knokler Skat så på højtryk med at udvikle et midlertidigt inddrivelsessystem.

EFI-sagen har allerede haft en række konsekvenser. Blandt andet er Skats direktør for IT blevet sendt hjem, og ude i landets kommuner står man og mangler mindst 50 millioner kroner, fordi stort set al automatisk gældsinddrivelse har været sat på pause siden begyndelsen af september. EFI-skandalen kan i værste fald dræne statskassen for 14 milliarder kroner.

Skatteadvokat Eduardo Vistisen mener, at den nye sag om op- og nedskrevet gæld adskiller sig fra flere af de allerede kendte problemer ved EFI: »Det ser ud, som om fejlen blot skyldes IT-fejl. Der er altså ikke tale om kompliceret jura, som mange af de andre problemer i EFI handler om. Den her sag er lige til højrebenet, og derfor kan det undre, at det har fået lov at ske,« siger han.

Fejl i koden

Fejlen er ifølge Skats fungerende inddrivelsesdirektør, Jørgen Rasmussen, opstået i forbindelse med overførsel af krav fra det tidligere IT-system Kobra til EFI-systemet.

En fejl i koden bag EFIs software resulterede i, at systemet regnede forkert i sager, hvor der skulle foretages såkaldt modregning. Altså, hvor en konkret gældspost skulle inddrives ved at blive modregnet i et beløb, som borgeren skulle have udbetalt fra det offentlige, for eksempel overskydende skat.

En anden medvirkende årsag til fejlen var, at der var rod i den funktion, der skulle sikre, at filer blev overført korrekt mellem systemerne. Filerne blev leveret i en forkert rækkefølge, forklarer inddrivelsesdirektør Jørgen Rasmussen.

For Jeanette Borg, som ud af det blå fik opskrevet sin gæld med 625.000 kroner, har den konkrete sag påvirket hendes tillid til Skat:

»Tænk, hvis det var ens bank, der pludselig havde opskrevet ens gæld kunstigt med flere hundredtusinde kroner. Det er simpelthen ikke en retsstat værdigt.«