Stor gæld får dømte til at begå ny kriminalitet.

Kriminelle der har udstået deres straf og står på tærsklen til en ny start i livet er ofte tynget af enorm gæld til samfundet i form af sagsomkostninger, skriver Jyllands-Posten.

I perioden fra 2010 til 2012 er dømtes gæld til sagsomkostninger vokset , så den ved udgangen af 2012 lå på omkring 2 milliarder kroner, viser en opgørelse fra Skat, der har til opgave at inddrive pengene.

Det lykkedes at få 24 millioner kroner hjem fra de omkring 60.000 danske skyldnere i 2012.

En stor gæld gør det svært for den dømte at komme videre i livet efter endt afsoning. Det viser en endnu ikke offentliggjort ph.d.-afhandling som Annette Olesen fra Syddansk Universitet er i gang med.

- Gælden er for de fleste en begrundelse for at vende tilbage til kriminalitet. Især er økonomien det første år efter løsladelsen afgørende for, om man klarer sig, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun påpeger, at vilkårene er langt mindre stramme andre steder i Europa, hvor man enten har man bedre muligheder for eftergivelse af gælden, eller også tager man i modsætning til Danmark hensyn til den dømtes indkomstniveau, når man afgør, hvor meget der skal betales i sagsomkostninger.

SF er positive over for muligheden for helt eller delvist at slippe for regningen for sagsomkostningerne efter afsoning.

- I dag modvirker omkostningerne reelt, at man kommer ud af passiv forsørgelse og kriminalitet. Derfor vil vi gerne, at der blev bedre muligheder for at eftergive gælden, for eksempel hvis folk viser en ekstra indsats ved at holde sig fra kriminalitet i en periode, får et job eller uddannelse, siger retsordfører Karina Lorentzen (SF).

BNB