1995: Camilla Vest og hendes mand Peder Nielsen flytter til USA.

2000: Peder Nielsen flytter tilbage til Danmark, da han efter endte studier ikke kunne få arbejds- og opholdstilladelse i USA. Han køber en lejlighed i Danmark. Camilla Vest bliver i USA.

2004: Camilla Vest flytter (ifølge hendes egne oplysninger) tilbage til Danmark.

2006: Hele familien - de har fået en datter - flytter tilbage til USA.

27. januar 2010: Skat Fredensborg beslutter, at Camilla Vest har været skattepligtig i Danmark fra 1. januar 2001. Skat lægger vægt på, at hun har udført modelarbejde under sine ophold i Danmark.

16. september 2010: Skat København afgør, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark, selv om han i begrænset omfang har udført arbejde og deltaget i møder i Danmark. Afgørelsen offentliggøres ikke.

6. december 2010: Landsskatteretten - den øverste administrative myndighed på skatteområdet - stadfæster Skats afgørende i Camilla Vest-sagen og fastslår, at Camilla Vest har været skattepligtig fra 2001. Landsskatteretten lægger vægt på to elementer: At Vest har udført arbejde (4 - to på én dag - gange i 2000, 3 gange i 2001, én gang i 2002) under sine ophold i Danmark og at hendes familie bor i Danmark.

25. november 2011: Retten i Helsingør idømmer Camilla Vest og hendes mand hver fængsel i et år og ni måneder for grov skatteunddragelse for i alt 3,4 mio. kroner Parret får en bøde på i alt 6,6 millioner kroner. Retten lagde blandt andet vægt på, at hun “ikke blot havde bopæl til rådighed, men tillige udførte arbejde her”, og at hun ikke betalte Skat i USA. Da hun de følgende år ikke havde opgivet sine indtægter til Skat, straffes hun for grov skatteunddragelse.

25. august 2012: Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock offentliggør afgørelsen i Kinnocks skattesag. Af den fremgår det, at Kinnock har deltaget i arbejdsmøder 1-2 gange (to møder på én dag) i 2009 og to gange i 2010, men Skat fastslår, at møderne og i øvrigt andet sporadisk arbejde - besvare mails og telefon - ikke er nok til at udløse skattepligt.

5. november 2012: Østre Landsret frikender Camilla Vest og hendes mand for skatteunddragelse. Det sker direkte med henvisning til frifindelsen af Kinnock. I dommen hedder det - under henvisning til Kinnock-sagen - at Vest’s 'erhvervsopgaver i Danmark i sig selv ikke kan begrunde skattepligt til Danmark.' Det er første gang nogensinde, at dommere i en straffesag omgør en skatteafgørelse. At hun ikke har opgivet sine indtægter og anbragt dele af sine penge i skattelylande er uden betydning, når hun ikke er skattepligtig.

19. februar 2013: Landsskatteretten omstøder rettens egen beslutning fra december 2010 om at Camilla Vest var skattepligtig. Det sker under henvisning til Kinnock-afgørelsen og dommen fra Østre Landsret. De millioner, Vest blev pålagt at betale i skat, tilbagebetales. Det er første gang nogensinde, at Landsskatteretten omgør sin egen afgørelse.