Ifølge myndighederne er HPV-vaccinen uden alvorlige bivirkninger, men både i Danmark og USA er der udbetalt erstatninger for HPV-skader. Kræftens Bekæmpelse siger, at vaccinen er sikker.

Flere internationale HPV-eksperter undrer sig over Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, som samstemmende siger, at der ikke er påvist en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige sygdomstilfælde og dødsfald,« skriver Politiken.

Eksperterne peger på, at der både i Danmark og i udlandet er udbetalt erstatning til patienter, som har lidt under alvorlige bivirkninger fra HPV-vaccinen.

I Danmark har Patientforsikringen modtaget ti anmeldelser om skader, hvoraf de to er blevet anerkendt.

Det drejer sig om en 12-årig, der fik rygmarvsbetændelse og svære lammelser efter at have ladet sig vaccinere mod livmoderhalskræft, og en 14-årig pig, der udviklede føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i begge ben. Der er udbetalt i alt 4,2 millioner kroner i erstatninger i de to sager.

Dokumenter fra det amerikanske patientskadenævn viser ifølge Wall Street Journal, at der i USA angiveligt er udbetalt 33 millioner kroner til 49 personer efter bivirkninger eller dødsfald som følge af HPV-vaccinen.

Af 200 anmeldelser om skader efter HPV-vaccine blev 49 anerkendt. 47 af sagerne drejer sig om skader og alvorlige bivirkninger, mens to sager handler om dødsfald. 97 sager er stadig under behandling.

I Sverige er to ud af 12 anmeldelser blevet anerkendt.

Det skal dog ses i forhold til de millioner af doser HPV-vacciner, der er forløbet uden større komplikationer, mener overlæge i Kræftens Bekæmpelse Iben Holten.

Hun fastholder derfor, at »man stort set ikke har konstateret alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen.«

Der hersker fortsat tvivl om, hvorvidt vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft på længere sigt. Derfor anbefaler eksperter og myndigheder også, at vaccinerede kvinder fortsat lader sig screene for celleforandringer i underlivet - et tilbud, der i Danmark tilbydes alle kvinder mellem 23 og 65 år.