Den europæiske lægeforening CPME har vedtaget resolution, der fordømmer brugen af dødsstraf. Det sker efter pres fra Amnesty Internationals danske lægegruppe.

Den fælleseuropæiske lægeforening CPME bakker nu aktivt op om kravet om et globalt forbud mod dødsstraf. I en resolution fra CPME hedder det, at "CPME fordømmer al brug af dødsstraf". Resolutionen er vedtaget på foranledning af Amnesty Internationals danske lægegruppe, der gentagne gange har opfordret CPME til at indtage samme standpunkt, som den nordiske lægeforening gjorde i 2004.

- Amnesty International betragter CPME's beslutning som endnu et vigtigt skridt på vejen mod en total afskaffelse af dødsstraffen. Lægernes rolle i henrettelser er i de senere år blevet diskuteret meget på grund af den stigende brug af dødelige indsprøjtninger i for eksempel USA og Kina. Derfor er denne resolution et utrolig vigtigt signal om, at læger ikke accepterer dødsstraf, siger læge Niels Ingerslev fra Amnesty Internationals lægegruppe.

Sidste år blev mindst 2390 mennesker henrettet i 25 lande, mens yderligere mindst 8864 mennesker i 52 lande blev idømt dødsstraf. Fem lande tegnede sig for 93 procent af alle henrettelser sidste år: Kina, Iran, Saudi Arabien, USA og Pakistan. I gennemsnit blev syv mennesker henrettet hver eneste dag.

Da Amnesty International indledte sin kampagne mod dødsstraf i 1977, havde kun 16 lande afskaffet dødsstraffen. I dag har 138 lande afskaffet dødsstraf - enten ved lov eller i praksis. Europa er tæt på at være dødsstraffri zone, men der mangler ét land: Hviderusland.

- Med CPME's beslutning er der endnu mere grund til, at EU og Rusland i fællesskab lægger pres på Hviderusland for at afskaffe denne grusomme strafmetode, siger Ole Hoff-Lund, der er pressechef i Amnesty International.

/ritzau/