Lyt til artiklen

Stig Elling er langtfra alene om at bekæmpe sin depression med medicin.

Selv om antallet af danskere, der tager antidepressiv medicin, har været faldende de seneste år, var der i 2016 stadig 414.521 personer i Danmark, der indløste mindst en recept på antidepressive lægemidler. Herunder var der knap 250.000 – helt præcis 248.786 – brugere af lykkepiller, som blandt læger kaldes SSRI-lægemidler. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Spørgsmålet er imidlertid, om de antidepressive lægemidler overhovedet virker? Forskerne er uenige. Flere såkaldte metastudier, der gennemgår eksisterende forskning, har sået tvivl om effekten.

Omvendt har flere studier påvist, at lykkepiller er forbundet med øget risiko for alvorlige virkninger som selvmord og en række mindre alvorlige bivirkninger som nedsat sexlyst, kvalme og mundtørhed. Så hvorfor overhovedet udskrive antidepressiv medicin, hvis effekten er tvivlsom, men bivirkningerne er til at tage at føle på? BT har spurgt Poul Videbech, som er professor i psykiatri og forsker i depression ved Rigshospitalet.

»En dansk og en stor britisk undersøgelse viser, at der gennemsnitlig er en moderat effekt af antidepressiv medicin. Den britiske undersøgelse viser, at nogle af pillerne har en fantastisk virkning, mens andre virker middelmådigt. En anden vigtig ting er, at forskningen viser, at mennesker responderer meget forskelligt på pillerne. Nogle mennesker oplever en god effekt og næsten ingen bivirkninger, mens andre, der får nøjagtig samme lægemiddel, ingen gavn har af det og bare får en forfærdelig masse bivirkninger,« siger Poul Videbech.

Det stiller ifølge Poul Videbech store krav til den læge, der udskriver medicinen.

»Lægen og patienten er ofte nødt til at prøve sig frem for at finde den pille, der virker. Hvis ikke det virker i første forsøg, prøver man at vælge piller af en anden type. Netop den proces har man ikke taget i betragtning i de her undersøgelser,« siger han.

Livreddende behandling
Patienten er ikke et sekund i tvivl, hvis behandlingen virker. Ved meget svære depressioner kan behandlingen i yderste konsekvens være livreddende, da en ubehandlet svær depression kan lede til selvmord.

»Når pillerne virker, forsvinder de mørke skyer, og patienten får energien tilbage,« siger Poul Videbech.

Men det er lægemidler, som lægerne skal udskrive med varsomhed. En del patienter oplever, at pillerne sender dem ind i en osteklokke med et fladt følelsesliv, og det skal patienten med en let til moderat depression ifølge Poul Videbech ikke acceptere.

»Så må man se, om man ikke kan behandle det med for eksempel kognitiv terapi hos en psykolog,« siger han.

Ofte bør den medicinske behandling af depression ikke stå alene, pointerer Poul Videbech. Et overbevisende studie har nemlig påvist, at depressionsramte har størst effekt af en kombination af kognitiv psykoterapi og medicinsk behandling. Når patienten har været symptomfri i en stabil periode, skal lægen i samråd med patienten langsomt udtrappe medicinen. Sker udtrapningen for hurtigt, kan patienten opleve voldsomt ubehag.