December er skiftet ud med januar, og 2016 er skiftet ud med 2017. Og alt imens du formentlig har hørt nytårstale, sat ild til fyrværkeri-lunter og skålet i champagne, så er en række nye love trådt i kraft i det danske land.

BT har samlet en række af de nye love, der traditionen tro træder i kraft 1. januar og som med stor sandsynlighed kan få indflydelse på dit liv. Det gælder eksempelvis, hvis du er 17 år og glæder dig til at tage kørekort, eller hvis du er på dagpenge.

Foto: Kim Haugaard
Vis mere

Ny lov om kørekort

Det var ganske enkelt et viralt hit, da BT i maj sidste år kunne fortælle, at 17-årige fremover ville få muligheden for at tage kørekort. Og det starter således fra og med i dag. Er du 17 år kan du nemlig kontakte din lokale køreskole og tage dit kørekort, hvorefter det vil være tilladt at køre i trafikken med en erfaren bilist på minimum 30 år, til du bliver 18. Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der tale om en 3-årig forsøgsordning inspireret af erfaringer fra udlandet, der viser, at unge på 17 år, der har øvet med en ledsager, bliver mere sikre bilister.

Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

Ny lov om dagpenge

Er du på dagpenge, ved du det nok i forvejen. Fra i morgen (ja, det træder først i kraft 2. januar) indføres der nemlig løbende et nyt dagpengesystem, hvor udgangspunktet ifølge Beskæftigelsesministeriet er en toårig periode »med mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.«  Fremover vil en måneds arbejde således afføde to ekstra måneders dagpenge i modsætning til før, hvor genoptjening af en ny dagpengeperiode krævede 52 ugers arbejde inden for en periode på tre år.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Ny lov om fiskekvoter

Danskerne er glade for fisk, og nytårsaften har menuen formentlig stået på kogt torsk adskillige steder rundt om i det danske land. Men i dag indføres der en grænse for, hvor mange torsk den enkelte lyst- og fritidsfisker må tage med i land om dagen fra den vestlige Østersø. Fremover må der tages fem torsk med i land fra området, mens der i perioden fra 1. februar til 31. marts kun må tages tre torsk med i land. Årsagen skal findes i, at man ønsker at genoprette torskebestanden i den vestlige Østersø.

Ny lov om stalking og forfølgelse

Det vil fra i dag være muligt for politidirektører hos landets politikredse at udstede et såkaldt strakstilhold, som gør det strafbart for en stalker at kontakte, forfølge eller være i nærheden af den pågældende person. Ifølge Justitsministeriet skal den nye lov sikre, at der i visse tilfælde kan gives et foreløbigt tilhold (strakstilhold). 'Det giver mulighed for hurtigt at meddele en midlertidig beskyttelse, indtil der af politidirektøren træffes en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud,' skriver Justitsministeriet.

Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Ny lov om uddannelsesloft

Det skal være slut med, at staten finansierer dobbeltuddannelser, mener regeringen. Derfor vil man fra 1. januar ikke længere kunne tage en statsfinansieret uddannelse på samme eller lavere niveau, end den man i forvejen har. Uddannelsesloftet, der har mødt meget kritik, vil give 422 millioner i 2020 til dagpengesystemet og videregående uddannelse og forskning, lyder det i et svar til Uddannelses- og Forskningsudvalget. Kritikere har imidlertid påpeget, at det omdiskuterede uddannelsesloft blandt andet vil påvirke de studerende, der har planlagt deres studie ud fra, at det stadig var muligt at tage to uddannelser.