Selv om vejret for tiden ikke just er det, vi forbinder med sol og sommer, så er 1. juli alligevel lig med sommerferie, grillhygge og afslapning. Men det er også dagen, hvor en lang række nye love træder i kraft.

BT har samlet en stribe af de love, der i dag 1.juli træder i kraft og som muligvis kan få indflydelse på dit liv, hvis du er studerende, campist, ynder at gå med kniv eller overvejer at rejse til et krigshærget område.

Ny fartgrænse for biler med campingvogne

Hidtil har det kun været lovligt at køre 80 kilometer i timen med campingvogn på de danske motorveje, men fra i dag kan de tusinder af campister, der de kommende dage sætter kurs mod det sydlige Europa sagtens lade nålen på speedometret snuse til de 100 kilometer i timen. Man skal dog være opmærksom på, at det kræver en såkaldt Tempo 100 Danmark-godkendelse, hvis ikke man ønsker blå blink i sidespejlet. Du kan søge om en Tempo 100 godkendelse gennem forbrugerorganisationen FDM.

Foto: Mathias Bojesen
Vis mere

Ny SU-lov

Fremover vil du få frataget din SU, hvis du er mere end seks måneder forsinket på din videregående uddannelse. Loven gælder for studerende, der påbegynder en videregående uddannelse efter i dag. Er du allerede i gang med en videregående uddannelse, så vil 12 måneders forsinkelse betyde en fratagelse af SU. Skulle du være forhindret på grund af sygdom, så vil du modtage SU, indtil du skal til sygeeksamen. Du skal dog kunne dokumentere, at du var syg med en lægeerklæring.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Ny lov om Ungdomskort

De fleste studerende er i besiddelse af et såkaldt Ungdomskort, der giver rabat til rejser med offentlig transport. Men fremover kan studerende med meget lange rejsestrækninger se frem til en prisstigning. Starter du eller skifter til en ny videregående uddannelse efter i dag og den normale pris på periodekort fra din bopæl og dit uddannelsessted er på over 2.100 kroner, så vil beløbet stige. Foruden de 615 kroner som Ungdomskortet koster, vil de berørte studerende skulle betale 50 % af det beløb, der ligger over 2.100 kroner.

Foto: Niels Ahlmann Olesen
Vis mere

Ny lov om chiptuning

Går du med drømme om at give din bil lidt ekstra fart, når du træder speederen i bund, så skal du fremover være opmærksom på, at det ikke længere er lovligt at chiptune din bil, hvis ikke tuningen opfylder de gældende bestemmelser for luftforurening.

Foto: HAIDAR MOHAMMED ALI
Vis mere

Ny lov om rejser til krigsområder

Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder rejser til områder, hvor terrororganisationer som eksempelvis Islamisk Stat er part i en væbnet konflikt. Årsagen til loven skal blandt andet findes i, at PET betragter hjemvendte personer fra kampdeltagelse i Syrien som en trussel mod Danmark. Derudover indeholder loven også fængselsstraf for at modtage økonomisk støtte fra en terrororganisation.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Ny lov om kontanthjælp

Fremover skal man have opholdt sig syv ud af de sidste otte år i Danmark for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis ikke det er tilfældet, så vil man i stedet modtage integrationsydelse. Integrationsydelsen vil dog stige med 1.517 kroner, hvis man har bestået dansk 2, tilsvarende eller højere eksamen. Den samlede ydelse vil ikke kunne udgøre mere end kontanthjælpsbeløbet eller uddannelseshjælp. Man har desuden heller ikke ret til at holde ferie, når man modtager integrationsydelse.

Foto: Brian Bergmann
Vis mere

Ny knivlov

Det vil fra i dag være lovligt at bære stort set alle slags knive - med undtagelse af springknive og foldeknive - på offentlige steder, så længe man har et ’anerkendelsesværdigt formål’ som eksempelvis arbejde, sport eller fritidsbeskæftigelse. Samtidig vil det fremover være lovligt at eje en såkaldt enhåndsbetjent foldekniv i modsætning til tidligere. Straffen for at bære kniv på offentlige steder uden et ’anerkendelsesværdigt formål’ vil dog blive skærpet med den nye lov. Den nye knivlov betyder også, at færre danskere, der har brug for kniv i forbindelse med deres erhverv, vil blive ramt i modsætning til den hidtidige knivlov fra 2008.

Foto: ESA-CNES-ARIANESPACE/Optique Vid
Vis mere

Ny rumlov

Folketinget har vedtaget en såkaldt rumlov, der blandt andet betyder, at det fremover kræver godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, hvis man ønsker at udføre aktiviteter i det ydre rum. Det kræver ifølge lovforslaget, at »operatøren har de nødvendige kvalifikationer,« og at »operatøren har truffet passende foranstaltninger i forhold til håndtering af rumaffald.« Hvis du er i tvivl om, hvornår man er ude i det ydre rum, så har Folketinget fastslået, at det er »den del af rummet, der ligger over 100 kilometer over havets overflade«. Den nye lov stiller samtidig rumentusiaster til ansvar for den skade, som den pågældende rumgenstand eventuelt måtte forvolde på personer eller ejendom på Jorden og er derfor pålagt at skulle betale erstatning for skaderne.

Foto: Lea Meilandt Mathiesen
Vis mere

Ny lov om tv-aftaler

Hidtil har hustande været bundet til at betale for en tv-pakke via deres boligforening, men fra i dag har alle hustande mulighed for at vælge en anden tv-udbyder, end den, der tilbydes gennem fælles tv-forsyning. Loven vil have betydning for de omkring 650.000 hustande i andels- ejer- og almennyttige foreninger.

Den oprindelig udgave af denne artikel indeholdt informationer om en ny såkaldt dronelov. Redaktionen er senere blevet gjort opmærksom på, at denne først træder i kraft 1. september.