De hakkede sig gennem afgangsprøven i skriftlig dansk. Meget bedre var det ikke i retskrivning, læsning og mundtlig dansk.

Tingbjerg Skole sendte sidste år sine 9. klasse-elever ind i fremtiden med nogle af de ringeste afgangsresultater i danskprøverne i Københavns Kommune.

Skolens opland er ghetto-bebyggelsen Tingbjerg i det nordvestlige København, og omkring 85 procent af skolens elever er tosprogede. Men selv når der tages højde for elevernes såkaldte socioøkonomiske baggrund, scorede skolen langt under niveau i danskprøverne; i dansk stil hele to hele karakterpoint lavere, end eleverne burde.

Det er ikke godt nok, erkender skoleleder på Tingbjerg Skole Marco Anders Damgaard.

Han understreger, at en årgang ikke repræsenterer hele skolen, men siger:

»Det har jeg det ikke godt med. På denne årgang lykkedes vi ikke med vores opgaver, især ikke på den sproglige dimension, som starter helt fra 0. klasse: Altså at sørge for, at eleverne får et ordentligt ordforråd og en så stor begrebsverden, at de kan profitere af den i både dansk og matematik,« siger Marco Anders Damgaard.

»Når en klasse og årgangs trivsel er god, er der et godt fundament at bygge på, og når de sproglige kompetencer er på plads, er der mulighed for en større indlæring.«

Men hvorfor var de sproglige kompetencer og trivslen så ikke på plads for den årgang, der forlod din skole sidste år? 

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne, og vi har haft fokus på det i de fem år, jeg har været skoleleder her. Men det handler også om, at samarbejdet med forældrene og eleverne - og det går begge veje - ikke var godt nok på denne årgang.«

Samtidig var sidste års afgangselever ramt af flere lærerskift gennem deres skoletid. Det er formentligt også en del af forklaringen, påpeger Marco Anders Damgaard. Han håber, at dette års afgangselever klarer sig bedre, men det bliver svært, erkender han.

»Det er en årgang, der også har haft det svært. To klasser er blevet slået sammen til en, og de har haft en turbulent tid.«

Men når det gælder de lavere klassetrin fra 2.-6. klasse, er han mere fortrøstningsfuld.

»Både i dansk og matematik ligger vi i de nationale tests på eller over niveau. Nedefra har vi en rigtig positiv udvikling, som vi så skal holde fast i frem mod afgangsprøverne i 9. klasse. Det gør vi ved at holde fokus på alle elevers faglighed, for eksempel ved at lave differentieret undervisning, så de ressourcestærke ikke føler, at de skal sidde og vente på de svage.«

Marco Anders Damgaard pointerer, at langt de fleste af sidste års afgangselever i dag er i gang med en ungdomsuddannelse.