Ekstremist med Hizb ut-Tahrir-holdninger var ansat som integrationskonsulent for unge i Århus Kommune.

En 24-årig islamist, der er erklæret modstander af demokrati og ytringsfrihed, er blevet lønnet af offentlige myndigheder for at »integrere« unge i det danske samfund.

Den pågældende, 24-årige Ammar Doosh, var i sommer ansat af Vejledningscentret for uddannelse og arbejde (VCUA), der finansieres af Århus Kommune og Integrationsministeriet, for at være rollemodel og integrationskonsulent i Gellerup-parken i Århus. Her skulle han opsøge unge mennesker og gennemføre et integrationsprojekt.

Det på trods af, at Doosh åbent på flere offentlige ­internet-fora har givet udtryk for holdninger, der kendes fra den islamistiske organisa­tion Hizb ut-Tahrir.

Vantro danske værdier

Doosh erklærer åbent, at han ikke tror på integration, og han tager åbent afstand fra det danske samfund af med '­vantro', danske værdier og rettigheder.

Han ønsker ikke at udtale sig til B.T., men siger i et foredrag på YouTube:

- Islam vil ændre hele samfundet. Den accepterer ikke kompromis-løsninger. Derfor går islam ikke ind for integration.

Og om det 'ødelagte' danske samfund:

- Alle deres friheder, alle deres rettigheder, alle deres menneskerettigheder, alle deres personlige friheder, religionsfriheden, ytringsfriheden. Alle de menneskeskabte love, regler og systemer, det er falskheden. Jeg underkaster mig ikke falskheden.

Radikal islamist

B.T. har bedt eksperter om at vurdere Ammar Dooshs udtalelser, og der er ingen tvivl:

- Han er radikal islamist. Det er fuldstændig forkert at tro, at han vil integrere muslimer i Danmark. Han er kompromisløs og kan medvirke til at radikalisere unge, advarer professor Mehdi Mozaffari, der er leder af Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser ved Aarhus Universitet.

- Det er meget tydeligt, at denne unge mand er under indflydelse af Hizb ut-Tahrir. Hans foredrag rummer præcis de samme forsimplede ­argumenter om Vesten versus islam og muslimer, siger en cand. mag. i arabisk, der for seks år siden brød ud af Hizb ut-Tahrir. Af hensyn til hans job vil han ikke fremstå med navn.

Temmelig bekymrende

- Det er temmelig bekymrende, at en mand med disse holdninger arbejder med integration. Især fordi han via ­arbejdet er i tæt kontakt med unge, som er i søgen efter identitet, fastslår han.

Bekymringen deles også af af Jacob Als Thomsen, direktør for Als Research, der er specialiseret i integration.

- På mange måder er han en god rollemodel. Han er 24 år, færdiguddannet og en aktiv samfundsborger. Men det er uacceptabelt at have ham som integrationsmedarbejder, hvis han giver udtryk for de holdninger i sit virke.

Hverken Århus Kommune eller Vejledningscentret ­anede, at man havde udstyret en radikal islamist med en platform til at påvirke unge.

- Havde jeg vidst det, så ville jeg have fortalt ham, at det var en kæmpe udfordring at arbejde under vores værdigrundlag. Vores opgave er at integrere unge i det danske samfund. Så det ville bestemt ikke være en fordel at have ham ansat, siger Ahmad El-Ahmad, der er leder af VCUA, og understreger, at Ammar Doosh kun var ansat en ­måned i virksomhedspraktik.

Arbejdet som konsulent indebar, at Doosh bl.a. skulle lave opsøgende arbejde, undervise og stå for projektet 'Bidrag til inklusion'. Han skulle samle erfaring med henblik på at få et fast job som integrationskonsulent.

Under ansættelsen deltog han i Integrationsministeriets Rollemodel Camp 2010, hvor hans gruppe vandt 15.000 kr. for en idé til et integrationsprojekt.

- Vi blev enige om, at der manglede nogle, der kunne guide eleverne til andre sociale fællesskaber, end de er vant til, fortalte Ammar Doosh bl.a. om gruppens idé.

Han afviser i en telefonsamtale alle B.T.s spørgsmål, men anderledes åben er han på nettet, hvor han, udover adskillige islamistiske foredrag på YouTube, også står bag en Facebook-gruppe, hvor han spreder sit budskab og reklamerer for Hizb ut-Tahrirs konference tidligere på måneden.

Mehdi Mozaffari fra Aarhus Universitet vurderer, at Doosh kan være blevet skolet i at udbrede propaganda for Hizb ut-Tahrir eller lignende organisationer.

- Det lyder sådan. Han argumenterer meget rutineret for en totalitær fortolkning af islam, viser stort kendskab til islam og citerer Koranen udenad. Han er veltrænet, siger professoren.