En juridisk ekspert modsiger nu Arbejdsskadestyrelsen og dens forklaring om, at styrelsen juridisk ikke selv kan genoptage sagen.

BT har forhørt sig hos juraeksperter og spurgt, om Arbejdsskadestyrelsen er tvunget til at sende sagen videre til Ankestyrelsen.

»Ud fra generelle forvaltningsretlige principper vil jeg mene, at Arbejdsskadestyrelsen har mulighed for at genoptage sagen, hvis der er rejst begrundet tvivl om afgørelsens gyldighed pga. inhabilitet hos den lægekonsulent, der har været involveret i styrelsens behandling af sagen. Dvs. styrelsen kan genoptage sagen, uden at Ankestyrelsen skal beslutte genoptagelse eller give tilladelse hertil. Alt efter omstændighederne kan det tænkes, at Arbejdsskadestyrelsen ligefrem har pligt til at genoptage sagen,« siger juraprofessor Jens Vedsted Hansen på Aarhus Universitet.

Ifølge professor i offentlig ret, dr.jur. Søren H. Mørup, kræver det nærmere kendskab til forbindelsen mellem lægen og GlaxoSmithKline at vurdere, om afgørelsen skal genoptages.

Engangs-honorar

Den muligt inhabile læge Per Soelberg Sørensen har i en e-mail til BT selv forklaret, at han »ikke modtager løn fra GSK (medicinalfirmaet GlaxoSmithKline, red.)«, og at han »i 2013 (har) deltaget i et rådgivningsmøde for GSK i en hel anden anledning end influenza-vaccination og fået et engangshonorar for dette.«

Af Sundhedsstyrelsen habilitetserklæring fremgår det blandt andet, at Per Soelberg Sørensen har været »principal investigator« (rådgiver i forbindelse med test af ny medicin) for GlaxoSmithKline og har deltaget i et møde med virksomheden.

»Det forhold, at lægen efter det oplyste har været ’principal investigator’ og har deltaget i et møde med virksomhedens ’advisory board’ (bestyrelse), er i hvert fald ikke nok til, at man kan konkludere, om lægen har været inhabil, og dermed om man skal genoptage sagen. Derimod kan det være nødvendigt, at Arbejdsskadestyrelsen undersøger nærmere, om der foreligger omstændigheder, der er egnede til at gøre lægen inhabil,« siger Søren H. Mørup.