Børn kan sagtens udfordres mere, end vi gør nu. Hvis lærerne erstatter skolebænk og blyant med læring gennem leg, kan børn helt ned til 4 år lære fremmedsprog.

Vi skal ikke være bange for at udfordre vores børn og lære dem nye ting i en tidligere alder. Det er ikke noget problem for børnene at lære for eksempel fremmedsprog, hvis bare de lærer det på den rigtige måde. Det siger børneforsker Per Schultz Jørgensen.

- Børn i seksårsalderen kan lære næsten alt det, vi beder dem om. Det afhænger helt af, hvordan vi lærer dem det. Hvis vi indretter metoden efter alder og evner, så kan børn lære meget, men hvis vi bare sætter dem på en skolebænk med en blyant i hånden, så skal man være næsten ni år, før man får noget ud af det, siger Per Schultz Jørgensen.

Med regeringens nye skolereform, der blev fremlagt i går, vil skoleelever allerede i 1. klasse skulle lære engelsk, frem for i 3. klasse, hvor undervisningen begynder i dag. Og det er ifølge Per Schultz Jørgensen ikke et problem. Faktisk kan endnu yngre børn sagtens lære fremmedsprog, hvis man griber det rigtigt an.

- Metoden bestemmer, hvad børn kan lære. Med den rigtige metode kan børn næsten i fireårsalderen lære meget sprogligt og kan i det rette miljø lære et fremmedsprog, siger han.

Børn kan meget mere

- Faktisk vil børns sprogegenskaber kun forbedres, jo yngre de er, når de begynder. I Norge har man rykket engelskundervisningen nedad, så den allerede begynder, når børnene er seks år. Undersøgelser viser, at de norske elever er åbne, nysgerrige og meget motiverede for at lære fremmedsprog, og at de har lettere ved at lære udtalen end ældre elever.

- Børn er i stand til at lære sprog på en meget smertefri måde, når de er yngre. Jo yngre man er, når man lærer et sprog, des lettere går det, siger Niels Egelund, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.

Han har ledet den danske del af PISA-undersøgelsen, hvor 15-16-åriges kompetencer inden for bl.a. læsning, matematik og naturvidenskab måles, og han mener, at man i Danmark undervurderer børns læringsevne.

- Ja, det synes jeg nok man gør. Der er en meget stor forsigtighed på det felt, at nu skal man ikke lære børn for meget, da de også skal være børn og lege. Det man overser er, at meget af det man lærer børn, det lærer man gennem leg, siger han.

Han bakkes op af Per Schultz Jørgensen.

- Jeg tror godt man kan sige, at vi undervurderer dem, og vi overvurderer, at det hele skal foregå som undervisning. For børn lærer på mange andre måder som leg og musik. Vi undervurderer nok både, hvor tidligt børn kan lære nogle ting, og vi undervurderer også, hvilken variation vi skal have i vores tilgang, siger han.

Undervisningen skal tilpasses

Skal yngre børn tidligere i gang med at lære, så kræver det, at undervisningen tilpasses de forskellige aldersgrupper.

- Undervisningen skal tilpasses, når der er tale om syvårige børn. Det skal gøres mere ukompliceret, og man skal gå langsommere frem, siger Niels Egelund.

Per Schultz Jørgensen forklarer, at hvad angår sprogundervisning, så er der nogle begrænsninger for børn i 1. klasses-alderen.

- Hvis man vil lære dem ABC og engelske remser, så er børn ikke klar til det. Børn forholder sig legende og skal udleve deres lærdom. Alt det andet bliver en mekanisk remse for dem. Først i 10-11 års alderen kan børnene reflektere og se en større sammenhæng mellem tingene.