Mange husker nok RiBus-sagen fra 1994, hvor buschauffører i Esbjerg gennemførte en strejke i forbindelse med udliciteringen af busdriften - en strejke, de kom til at betale dyrt for, da de alle blev fyret. De afskedigede chauffører blokerede »skruebrækker-chaufførerne«, og dette udviklede sig til deciderede gadekampe mellem demonstranter og politi samt hærværk mod adskillige busser og privatpersoners adresser.

18 år senere, i konflikten mellem Restaurant Vejlegården og fagforbundet 3F, ses nogle af de samme elementer, påpeger arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

- Hvad den lokale 3F-formand i Vejle og ikke mindst 3F-formanden, Poul Erik Skov Christensen, bliver udsat for af ulovligheder, må siges at være et brud på deres basale rettigheder, eftersom de blot udfører deres virke, siger han.

Men så stopper parallellen også, for sagen om Vejlegården er efterhånden ret unik, mener arbejdsmarkedsforskeren.

- Den er helt unik, fordi der nu er gået politisk ideologi i det, hvilket vi ikke har set tidligere, fortæller han.

Henning Jørgensen forklarer, at der igennem årene har været mange politiske diskussioner i en konflikt, men ikke ideologiske.

Derudover har medierne spillet »en uforholdsmæssig stor rolle« i denne her sag, mener han.

- Det er dem, der har blæst den op, og de faglige organisationer bør nok erkende, at det i højere grad også handler om at vinde offentlighedens sympati, siger han og fortsætter:

- Man har hurtigt besluttet, hvem der er helten, og hvem der er skurken. Det er den stakkels lille mand i Vejle mod den store, stygge mastodont, 3F. Og det gør det stort set umuligt for 3F at komme ud med en forklaring.

Det er yderst negativt, at medierne har fået lov at lege så meget med, mener Henning Jørgensen.

- De lader ikke begge parter komme til orde. Nu er det kommet til at handle om det følelsesmæssige på grund af manglende viden om den danske model. Det ved befolkningen ikke noget om, og derfor er det vanskeligt, siger han og understreger, at det er svært at finde en løsning, når der går principielt ideologi i en konflikt.

Sagen mellem Restaurant Vejlegården og 3F har nu kørt i otte måneder. Tilbage i december 2011 varslede 3F konflikt mod restauranten, og den eskalerede 19. marts, da 3F sendte blokadevagter mod Vejlegården. De uddelte løbesedler med teksten »Gå bare videre« til folk.