Det er ulovligt, hvis en agent fra PET foreslår drab og terror. Det siger lektor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet.

- Opfordrer en person til drab eller terror, så har vedkommende gjort noget strafbart. Hvis han opfordrer en anden til at skyde en bestemt person eller fortæller, at han kan skaffe våben eller en bombe til handlingen, så kan han blive dømt for medvirken til drab. Det gælder også, selvom forbrydelsen aldrig bliver begået, siger Trine Baumbach, der ikke udtaler sig om den konkrete sag.

- Det er i strid med agentreglerne og ulovligt, hvis PET i en sag ved, at en civil agent opfordrer til forbrydelser og naturligvis endnu mere ulovligt, hvis det sker efter instruktion fra PET. Hvis det viser sig, at en civil agent på egen hånd har tilskyndet til terror, så rejser det en principiel debat om, hvorvidt vi overhovedet skal have civile agenter. Det er en forudsætning for at have civile agenter, at PET kan styre, at de ikke overtræder loven og tilskynder til terror, siger hun.

PET vil ikke kommentere BTs artikler, men henviser til en pressemeddelelse, hvor PET-chef Jakob Scharf siger:

- Anvendelsen af kilder er helt afgørende for PET’s muligheder for at kunne identificere og imødegå konkrete trusler mod den nationale sikkerhed og mod danske interesser i udlandet, og anvendelsen af kilder sker i de konkrete tilfælde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som regulerer PET’s virksomhed.