Manglen på krudt og kugler i Forsvaret bliver nu løst af en omfordeling, fortæller chefen for Hærstaben, H.-C. Mathiesen, efter han har modtaget en redegørelse fra Hærens enheder.

Efter flere historier i BT om mangel på ammunition til uddannelse, iværksætter Hæren nu en omfordeling af krudt og kugler, og fra toppen vil chefen for Hærstaben og tildele ekstra ammunition til enhederne.

»Det er min klare forventning, at soldaterne herefter ikke vil føle, de mangler noget,« siger chef for Hærstaben H.-C. Mathiesen til BT.

Soldaterne har flere gange udtrykt frustrationer over mangel på skud i geværet, mens Hærens Produktiondivision afviste, at der var mangel på ammunition. En enkelt enhed har sågar fortalt, at hele 2017-arsenalet var blevet brugt på en enkelt skydeøvelse. Det har ført til, at soldaterne flere steder har oplevet at blive uddannet uden ammunition, og i stedet har været nødt til at sige ”bang, bang”. Den form for uddannelse er 'noget pjat', mener hærchefen, mens tidligere chef for Hærens Kampskole, oberst Lars R. Møller, mener, det kan koste liv.

Helt konkret vil de enkelte bataljoner vurdere, om der er mulighed for at omfordele inden for egne rækker. Er det ikke muligt, vil der blive flyttet ammunition fra en myndighed til en anden, så alle har ammunition nok til de planlagte aktiviteter i 2017.

Nedskæringerne på ammunitionen har indtil nu skabt røre hos tillidsfolkene fra Hærens Konstabel- og Korporalforening.

»De oplever, at besparelserne på ammunition skaber utryghed både i forhold til at uddanne ordentligt og til at vedligeholde uddannelsen,« har forbundssekretær Kurt Brantner fået fortalt af medlemmerne. Han hørte desuden, at Livgarden enkelte steder har sparet 25 procent på ammunitionen, på Skive Kaserne var det 33 procent, og i Aalborg var det på enkelte typer ammunition 50 procent.

Mangel på krudt og kugler har skabt utryghed hos soldaterne, da det går ud over uddannelsen. Det kan koste liv ved en udsendelse, mener tidligere chef for Hærens Kampskole, Lars R. Møller.
Mangel på krudt og kugler har skabt utryghed hos soldaterne, da det går ud over uddannelsen. Det kan koste liv ved en udsendelse, mener tidligere chef for Hærens Kampskole, Lars R. Møller. Foto: Michael Drost-Hansen
Vis mere

Men de nye udmeldinger om omfordeling glæder Kurt Brantner:

»Jeg er rigtig glad for, at Hærstaben har sat denne her undersøgelse i gang, og at de nu begynder at omfordele til dem, der står og mangler. Jeg går ud fra, at når chefen for Hærstaben mener, 'det er noget pjat' at sige 'bang, bang' med sit gevær, så vil der også være nok løs ammunition til soldaterne, så de kan få en ordentlig uddannelse,« siger han.

Tidsplanen for omfordelingen af krudtet er ikke helt på plads endnu, men H.-C. Mathiesen understreger, at der fra nu af ikke skal være soldater, der oplever en mangel på ammunition.

»Nu får de en forsikring om, at der er ammunition nok til de planlagte aktiviteter, så de kan fortsætte uddannelsen. De skal ikke opleve om to eller tre måneder, at de mangler,« siger han.

Det betyder dog ikke, at den enkelte soldat kan ’skyde løs’.

»Jeg vil gerne have lov til at sige, at vi skal forvalte ammunitionen som en ressource på en ansvarlig måde. I sidste ende er det skatteborgernes penge, og de soldater i beredskab, og dem der skal udsendes, vil stadig blive prioriteret højest. Og sådan har det altid været.«

Først i næste uge vil H.-C. Mathiesen give besked til enhederne om, hvem der skal afgive ammunition, og hvem der skal have mere tildelt.