Efter en række skandalesager om svigtende tilsyn stopper direktøren og tilsynschef i Sundhedsstyrelsen, der kontrollerer landets læger og sygehuse.  

Administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith har i dag afleveret en handlingsplan til Sundhedsministeriet, hvordan tilsynet med sundhedspersoner og sygehuse skal moderniseres. Ifølge Dagens Medicin er konsekvensen, at direktør i Sundhedsstyrelsen Vagn Nielsen og tilsynschef Anne Mette Dons stopper.

- I en række sager har Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke været godt nok, og det har svækket patienternes tillid til tilsynene. Den tillid skal genoprettes. Og derfor bad jeg også i juni Sundhedsstyrelsen komme med en plan for, hvordan de ville rette op på problemerne, siger Nick Hækkerup, der er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen som led i handlingsplanen nu tager en lang række initiativer for at styrke patientsikkerheden.

BT har de seneste måneder afdækket, hvordan hospitalerne i Odense, Aarhus og Vejle har overmedicineret over hundrede kræftpatienter uden Sundhedsstyrelsen opdagede noget.

27. juli lovede enhedschef i Sundhedsstyrelsen Anne-Mette Vangsted bedre inspektioner fremover.

- Sundhedsstyrelsen har justeret sit tilsyn, så der fremover er øget fokus på at gennemgå procedurerne for færdigblanding af lægemidler på sygehusapotekerne, sagde hun til BT.

Både 4. og 5. april 2011 foretog Sundhedsstyrelsen inspektion af Odense Universitetshospitals sygehusapotek uden at opdage, at sygehusapoteket kort forinden inspektionen var begyndt at bruge en metode til at blande kemomedicin, som gav en unøjagtig dosis. Sundhedsstyrelsen opdagede heller ikke den systematiske overmedicinering ved en inspektion af Aarhus Universitetshospitals sygehusapotek i januar 2012.

Sundhedsstyrelsens tilsyn har været skarpt kritiseret i en række sager. Eksempelvis sagen om fødselspræparatet Misprostol, som Berlingske afdækkede sidste år. Samt svigtende tilsyn med den nordjyske psykiater Arne Mejlhede, som DR har beskrevet.

- Det er helt afgørende, at tilsynet fungerer, så man kan skride ind over for læger og andre sundhedspersoner, der er til fare for patienterne. Jeg vil derfor også nøje følge med i, hvordan arbejdet med handlingsplanen skrider frem i Sundhedsstyrelsen, siger Nick Hækkerup til Sundhedsministeriets hjemmeside.