I sagen hvor en fire-årig pige fra Børnehuset Gl. Jennumvej var alene på legepladsen efter, at institutionens personale havde lukket institutionen, bliver sikkeshedsprocedurerne nu indskærpet. Det skyldes en menneskelig fejl, at pigen ikke blev opdaget, da institutionen blev lukket.

»Jeg har nu fået beskrevet hændelsesforløbet i sagen. Der er tale om menneskelig fejl, som hører til de absolut sjældne. Jeg har derfor indskærpet sikkerhedsreglerne. For uanset hvad, så er det vigtigste, at alle medarbejdere har en fuldstændig klar forståelse af vores tilsynsopgave. Det vigtigste er, at vores børn er sikre og trygge,« siger Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune i en pressemeddelelse, det skriver Randers Amtsavis.

Børnehuset Gl Jennumvej blev den 11. maj 2015 lukket til lukketid af to pædagoger og en pædagogisk medhjælper, som tjekker alle rum og legeplads og det elektroniske ind- og udtjekningssystem. På den fysiske gennemgang ser ingen af medarbejderne pigen, og i det digitale system står barnet ved en menneskelig fejl som afhentet. Pigen er alene i cirka 20-30 minutter og genforenes herefter med sin far.

»Pigen har det godt, og vi har også talt med hendes far, som fortsat giver udtryk for at være tryg ved institutionen. Vi er meget kede af, at det er sket, og vi har minutiøst gennemgået procedurer i dag, for at sikre, at alle har forståelse for tilsynsopgaven. Det er min overbevisning efter at have hørt hændelsesforløbet, at vores gældende procedurer er gode. Vi har ansvarlige og dygtige pædagoger. Der er simpelthen tale om en meget beklagelig, menneskelig fejl,« siger Dorte Brøns.

I forhold til medarbejderne gør hun opmærksom på, at det er en sag mellem Randers Kommune og medarbejdere, og der derfor ikke er yderligere kommentarer hertil.