Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Nu viser det sig, at endnu en højtstående chef i Rigspolitiet er dybt involveret i sagen om ulovlige konsulentaftaler for 43,3 millioner kroner, som i sidste uge kostede den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen jobbet.

BT kan i dag afdække, at vicepolitimester og sekretariatschef i Rigspolitiets Koncernservice Mette Tjalve aktivt var med til at indgå de ulovlige aftaler.

Som BT tidligere har skrevet, så har Rigspolitiet og Bettina Jensen fået kraftig kritik fra eksperter og Kammeradvokaten for at tildele tre konsulenter lukrative millionkontrakter for 43,3 millioner kroner uden om de lovpligtige udbud.

Udbud, der netop skal sikre konkurrence, og at offentlige virksomheder forvalter skatteborgernes penge bedst muligt.

Udover ulovlige aftaler har der også manglet kontrakter, store millionhonorarer er blevet udbetalt forud, ligesom BT har kunnet afdække, at de involverede personer kender hinanden vældig godt fra en fælles fortid i DR.

Men Bettina Jensen var altså ikke alene om at bryde reglerne. De viser en mailkorrespondance, BT har fået aktindsigt i, og som er en del af det materiale, der blev sendt anonymt til Kammeradvokaten i forbindelse med dennes vurdering af Rigspolitiets egen redegørelse i sagen fra september sidste år.

I september 2013 modtager Mette Tjalve en mail fra en medarbejder i Rigspolitiet, som har spurgt konsulenten Christine Thorsen, om hun har mulighed for at arbejde 860 timer ekstra. Christine Thorsen er en af de tre konsulenter, som er blevet forgyldt af Bettina Jensen for at levere konsulentassistance. Alene mellem 2011 og 2013 fik hun honorarer for 9,6 millioner kroner.

Af mailen fremgår det, at hendes assistance vil koste 1452,5 kroner i timen, og at den samlede pris vil være på 1,25 mio kroner. Dermed overskrides grænsen på 1 mio. kr, som er grænsen for, hvornår en opgave skal i udbud.

Efterfølgende videresender Mette Tjalve mailen til Bettina Jensen med følgende ordlyd:

’T.o. (til orientering, red.) - Vi løber stadig efter en fordeling mellem 2013 og 2014’.

Ved at lave en ‘fordeling’ af opgaven handler vicepolitimesteren ifølge formanden for Transparency International Knut Gotfredsen forsætligt, så Rigspolitiet kan slippe for at sende opgaven i udbud. Det sker ved at splitte den op, selvom der er tale om én samlet opgave, der burde i udbud.

“Hvis man bevidst omgår nogle regler, så er der ikke længere tale om uagtsomhed, men om fortsæt. Så sker det bevidst, og det indikerer jo, at der har været andre i Rigspolitiet, som har været vidende om, at der var tale om forsætlig omgåelse af reglerne,” siger Knut Gotfredsen.

BT har spurgt Rigspolitiet hvilke specifikke regninger, der dækker de 1,25 millioner kroner. Konstitueret økonomidirektør Thomas Østrup skriver i en mail, at det ‘ikke har været muligt at parre informationerne i mailen med en konkret betaling’ selvom Christine Thorsen i den efterfølgende periode fakturerer Rigspolitiet for adskillige større regninger. Blandt andet sender hun nytårsaftensdag 2013 fem regninger på mellem 250.000 kroner og 437.500 kroner for i alt 1,5 millioner kroner.

Regninger er ikke bare under udbudsgrænsen på en million kroner, men også under den såkaldte grænse for annonceringspligt - som giver andre muligheder for at byde på opgaven - på 500.000 kroner.

Arbejdet skal - fremgår det - udføres i 2014.

‘Christine Thorsen løste dog i 2013 og 2014 en række opgaver, som der ikke blev indgået skriftlige aftaler om. Disse skulle selvfølgelig have været behørigt dokumenteret og have været i udbud. Dette fremgår også af Kammeradvokatens gennemgang,’ skriver Thomas Østrup i mailen.

Og det er ikke det eneste tilfælde, hvor Mette Tjalve indtager en uheldig rolle i sagen.  BT afdækkede i november, hvordan vicepolitimesteren i 2012 blev advaret om, at konsulenterne i Bettina Jensens afdeling blev hyret i strid med reglerne.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

I et svar til en af Rigspolitiets egne juridiske konsulenter - som i en mail til ledelsen påpeger, at en kontrakt oversteg ‘tærsklen for udbud’ - svarer hun:

’Vi arbejder her - som altid - på Bettinas risiko i forhold til det udbudsretlige på konsulentområde’. Så jeg ser ikke, at vi har et “nyt” problem her ;),” skriver Mette Tjalve i  mailen, som er fra september 2012.

Men nu kommer det altså frem, at vicepolitimesteren selv var dybt involveret i at indgå aftalerne. Derudover har Mette Tjalve også sat sin underskrift på flere af de kontrakter, der blev lavet med Christine Thorsen i 2011 og 2012 før Koncernservice gik over til udelukkende at bruge mundtlige kontrakter i 2013 og 2014. Disse var alle under annonceringspligten på 500.000 kroner og dermed også under udbudsgrænsen på en million kroner.

Knut Gotfredsen mener ikke, at Mette Tjalve kan dække sig ind under, at hun var underlagt Bettina Jensens ledelse:

»Hun burde have påpeget over for afdelingschefen, at det er i strid med reglerne, og hvis ikke der bliver reageret på det, så må hun jo gå videre op i systemet og påpege det,« siger han.

BT har talt med vicepolitimester Mette Tjalve over telefonen. Hun siger:

»Jeg har en fast aftale med ledelsen om at alle spørgsmål fra journalister skal håndteres gennem vores kommunikationsafdeling. Du skal rette henvendelse til kommunikationsafdelingen.«

Men jeg vil bare høre dig om, hvor meget du har kendt til de ulovlige aftaler?

»Som udgangspunkt er jeg nødt til at henholde mig til, at det er vores kommunikationsafdeling, som du skal kontakte. Jeg skal skal selvfølgelig nok orientere om, at du har nogle spørgsmål til min rolle,« lød det fra Mette Tjalve.

BT har efterfølgende fået dette svar fra konstitueret økonomidirektør Thomas Østrup. Han forholder sig ikke direkte til Mette Tjalves rolle, men skriver:

‘Man burde have orienteret opad, og i dag er det meget svært at forstå, hvorfor korrespondancen ikke gav anledning til at gennemgå praksis. Tilsyneladende har det været en udbredt opfattelse, af at der var vide rammer for, hvornår noget f.eks. kunne betragtes som selvstændige, afgrænsede opgaver. Det var forkert, og man burde have lyttet til de advarselslamper, der blev tændt’

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.