Kammeradvokaten langer ud efter Rigspolitiet og afdelingschef Bettina Jensen for ulovligt at have hyret to tidligere kolleger til konsulentopgaver for mere end 20 mio. kroner.

Afdelingschef Bettina Jensen fra Rigspolitiet bliver nu holdt i kort snor af Rigspolitiets økonomiafdeling, hver gang hun skal bruge en konsulent.

Hun fratages nemlig i forbindelse med en omorganisering i Rigspolitiet ansvaret for den magtfulde indkøbsfunktion, hvorfra hun - som afdækket i BT - i en periode på blot tre år fra 2011 til 2013 hyrede to konsulenter for i alt 20 millioner kroner, som hun kendte fra sin tidligere chefstilling i DR.

Indkøbsfunktionen lægges nu i Rigspolitiets Koncernøkonomi.

Det sker baggrund af Rigspolitiets redegørelse i sagen og Kammeradvokatens kritik af denne.

»Det må konkluderes, at reglerne vedrører de udbud samt øvrige forvaltningsmæssige krav til dokumentation i en række tilfælde ikke er overholdt i tilfredsstillende omfang. Det skal Rigspolitiet selvsagt stærkt beklage,« lyder det i en skriftlig meddelelse fra Rigspolitiets økonomidirektør, Nikolaj Veje.

Han har ikke ønsket at uddybe over for BT.

Redegørelsen blev sat i værk i kølvandet på BT’s afsløringer fra juni og juli måned af, at de to konsulenter Christine Thorsen og Mariann Færø - ejere af virksomhederne Dynamic Approach og Just Training - blev hyret til blandt andet konsulentbistand og rekrutteringsopgaver for henholdsvis 9,6 og 10,5 millioner kroner på bare tre år, uden at opgaverne var i udbud og uden at andre konsulenter fik mulighed for at byde på de lukrative opgaver.

Bettina Jensen kendte begge konsulenter fra deres fælles fortid i DR.

I går offentliggjorde Rigspolitiet således sin redegørelse i sagen til Justistsministeren, hvoraf det fremgår, at hovedparten af opgaverne ikke kom i de lovpligtige udbud - som opgaver til mere end 500.000 kroner ellers skal - fordi Rigspolitiet vurderede, at der var tale om mange mindre opgaver, som man dels ikke kendte omfanget af - da kontrakterne blev indgået - ligesom Rigspolitiet ikke så opgaverne som sammenhængende. Rigspolitiet hævder også i rapporten, at konsulenterne har været hyret til en fornuftig pris under markedsniveau.

Men denne udlægning køber Kammeradvokaten altså ikke i deres vurdering af redegørelsen.

Blandt andet konkluderer Kammeradvokaten om Rigspolitiets brug af Mariann Færø og Just Training fra august 2011 og frem:

‘Rigspolitiet burde have indset, at indkøb af konsulentydelser fra Just Training ikke kunne ske under tærskelværdierne (udbudsgrænsen på 500.000 kroner, red.), hvorefter Rigspolitiet burde have udbudt samtlige efterfølgende kontrakter om indkøb af konsulentydelser. Eftersom dette ikke er sket, vurderes det, at samtlige indkøb foretaget fra Just Training er sket i strid med udbudsreglerne,’ skriver Kammeradvokaten blandt andet.

Lige så konkluderer Kammeradvokaten, at Rigspolitiet i forbindelse med de købte ydelser fra Just Training har overtrådt de forvaltningsretlige regler.

’Rigspolitiet var desuden i sin indkøbsvirksomhed underlagt grundlæggende forvaltningsretlige principper, herunder princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Ved vores gennemgang af sagens akter har vi ikke kunnet konstatere, at disse principper er overholdt ved Rigspolitiets indkøb af konsulentydelser fra Just Training,’ konkluderer Kammeradvokaten.

Derudover underkender Kammeradvokaten Rigspolitiets påstand i redegørelsen om, at timebetalingen til Mariann Færø på 1100 kroner har været fornuftig.

‘Det er ikke godtgjort, at Rigspolitiet har opnået den bedste kvalitet til den bedste pris,’ skriver Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten mener også, at aftalerne med Christine Thorsen og Dynamic Approach burde have været sendt i udbud - hvilket Rigspolitiet både over for BT tidligere og i redegørelsen kun delvis har erkendt.

‘Opsummerende kan det konstateres, at samtlige indkøb fra Dynamic Approach forud for indførelsen af retningslinjerne i maj 2014 (hvor Rigspolitiet strammede op efter anmærkninger fra Rigsrevisionen, red.) fejlagtigt skete uden forudgående udbud,’ skriver Kammeradvokaten.

Rigspolitiet kan også se frem til, at Statsrevisorerne nu kigger dem over skulderen:

»Der er ingen tvivl om, at der er foregået nogle ting, som ikke er helt efter bogen. Så vil holder øje med, om det udvikler sig i en fornuftig retning – og hvis ikke, så vil vi ikke tøve med at foretage en egentlig undersøgelse,« siger formand for Statsrevisorerne, SF’s Peder Larsen.

Bettina Jensen har ikke ønsket at udtale sig i sagen.