Justitsminister Mette Frederiksen strammer op efter BTs afdækning af luksuriøse forhold for indsatte.

Kassen smækkes nu i for bl.a. skiture, klatreture og rappelling i udlandet for indsatte dømte kriminelle på Kontraktpensionen Fyn. Samtidig bliver der lavet nye og klare retningslinjer for, hvorvidt f.eks. teaterture, biografture, surf-kurser, dykkerture, gokart-kørsel og andet, som kan have karakter af luksus for de indsatte, står mål med samfundets og ikke mindst de kriminelles ofres retsfølelse.

Det har justitsminister Mette Frederiksen (S) netop besluttet.

De nye retningslinjer tegnes skarpt op af Direktoratet for Kriminalforsorgen som en direkte konsekvens af BTs afdækning af forholdene på Kontraktpensionen Fyn, hvis fremmeste formål er at resocialisere de indsatte i den sidste del af afsoningen af en ofte årelang fængselsstraf.

BT har gennem en lang række artikler oprullet forholdene på kontraktpensionen, hvor de indsatte, som typisk kan have domme for f.eks. drab, drabsforsøg og andre former for personfarlig kriminalitet, hidtil har haft mulighed for at komme på skiture til bl.a. Vallåsen i Sverige, klatre på Kullen og på klipper på Bornholm, tage dykkercertifikat i Kerteminde, tage på surfture og -kurser ved Cold Hawaii i Klitmøller og i Bork på den jyske vestkyst samt en lang række andre aktiviteter.

Men nu er det andre elementer, der skal i fokus, understreger justitsministeren:

»Det er grundlæggende min opfattelse, at kriminalforsorgen i arbejdet med resocialisering af kriminelle bør have særlig fokus på forhold som arbejdsmarkeds-parathed, uddannelse, boligforhold og eventuelle behandlingsbehov. I forhold til anvendelsen af udflugter og fritidsaktiviteter fra kriminalforsorgens pensioner har Direktorat for Kriminalforsorgen nu foreslået en skærpelse af retningslinjerne, hvilket jeg fuldt ud kan tilslutte mig,« skriver Mette Frederiksen i sit svar til Folketingets Retsudvalg, der havde bedt om en redegørelse på baggrund af BTs artikler.

Mette Frederiksen understreger yderligere helt konkret, så det ikke kan misforstås:

»Stramningen af retningslinjerne indebærer bl.a., at der ikke fremover vil kunne afholdes endags-skiture eller klatreture i udlandet, ligesom der skal ske en skærpet vurdering af, hvorvidt teaterture, biografture og lignende aktiviteter kan betragtes som led i behandlingen. Det indskærpes i øvrigt, at aktiviteterne ikke må bære præg af luksus eller have ferielignende karakter.«

Kontraktpensionen Fyn, der er indrettet i et tidligere plejehjem i naturskønne omgivelser og har det mondæne og smukke Egeskov Slot som nærmeste nabo, har plads til 16 indsatte.

Udslusningsstedet er et af i alt syv pensioner på landsplan.

Det er den eneste af kriminalforsorgens pensioner, som er særligt målrettet resocialisering af tidligere stofmisbrugere.

Det har ikke været muligt for bt.dk at få en kommentar fra Kim Damgaard, forstander på Kontraktpensionen Fyn.