Pas på: Fyring og arbejdsløshed kan skade dit helbred alvorligt, viser forskning.

Af Caroline Sutherland

Den økonomiske krise har medført ekstra mange fyresedler på danske arbejdspladser. Med fyresedlen følger usikkerhed og frygten for hverdagslivet.

Men det kan gå langt værre end det. En fyring kan faktisk sætte dit liv på spil. Sandsynligheden for at dø umiddelbart efter en fyring er forhøjet med 80 procent, viser en stor dansk undersøgelse, hvor flere end 33.000 fyrede danske mænd er blevet fulgt i perioden 1980-2006.Cand.polit. og ph.d. Eskil Heinesen, der står bag undersøgelsen siger:

- Nogle af dem, der bliver fyret, finder et andet arbejde hurtigt. Andre bliver arbejdsløse i kortere eller længere tid. Men for alle de fyrede under et er der negative helbredseffekter af fyringen hele 20 år efter.

Alkohol og selvmord

Det er især hjerte-kar-sygdomme, alkoholrelaterede sygdomme og selvmord. Der er også øget risiko for hospitalsindlæggelse pga. alkoholrelaterede og psykiske sygdomme, selvmordsforsøg og trafikulykker. Udenlandske undersøgelser tyder på, at fyring indebærer mindre risici for kvinders helbred.Det kan ifølge Eskil Heinesen skyldes, at kvinder i højere grad end mænd går op i familie og har et større privat netværk, der kan bibeholdes trods fyring.

- I et parforhold er det også oftest manden, der har den største indtægt. Og det økonomiske tab er derfor størst, hvis manden fyres, lyder yderligere et forklarende bud fra Eskil Heinesen.

Arbejdsløshed koster også

Ifølge Sundhedsstyrelsen har arbejdsløse næsten fem gange større risiko for et dårligt fysisk helbred og næsten fire gange større risiko for et dårligt mentalt helbred. De føler sig oftere stressede, og andelen af personer, der ryger dagligt, drikker for meget eller spiser usundt, er større blandt de arbejdsløse. Arbejdsløshed er en stor belastning, der påvirker dit helbred. Det mener Anton Eg Andersen, der er psykolog ved Arbejdspsykologisk Center i Slagelse:- Hvis man er psykisk stresset, har man f.eks. ofte et svækket immunforsvar og er derfor mindre robust over for smitte.

Anton Eg Andersen peger desuden på en manglende positiv motivation som en væsentlig faktor til et forværret helbred blandt arbejdsløse. Jo længere tid der går, des mere håbløs ser tilværelsen for den arbejdsløse ud.