Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvordan man behandler syge og svage ældre. Hér er de 10 kommuner, der gør det bedst

Regeringen og Sundhedsstyrelsen skrider nu for første gang ind og fastsætter en række kvalitets-standarder, som dikterer, hvilken hjælp de ældre skal kunne forvente fra kommunen i akutte situationer, hvor deres tilstand forværres, og de har brug for specialsthjælp fra erfarne sygeplejersker.

Årsagen er, at der har vist sig at være stor forskel fra kommune til kommune på, hvordan man behandler syge og svage ældre.

Dét måles blandt andet på andelen af »forebyggelige« indlæggelser, som kan være f.eks.  indlæggelser som følge af dehydrering, blærebetændelse, forstoppelse og tryksår.

At en indlæggelse er forebyggelig vil sige, at det i nogle tilfælde vil være muligt for f.eks kommunen at opspore tidlige tegn på sygdommen og via en tidlig og rettidig indsats forhindre, at borgerens tilstand bliver indlæggelseskrævende.

De kommuner, der gør det bedst, har således et lavt antal forebyggelige indlæggelser:

Disse 10 kommuner klarer sig bedst – forebyggelige indlæggelser blandt ældre, antal pr. 1.000 ældre:

Vesthimmerland: 30,9

Mariagerfjord: 32,7

Rebild: 36,2

Viborg: 40,8

Herning: 43,3

Faaborg-Midtfyn: 43,7

Skive: 44,2

Aalborg: 45,4

Vordingborg: 46,1

Nyborg: 47,4

Kilde: Sundhedsministeriet