Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Se mail-korrespondancen, der dokumenterer afpresningen

Først blev fotomodellen Camilla Vest trukket gennem ransagninger, afhøringer, idømt fængsel og bøde i en skattesag - inden hun blev frikendt, fordi Skats påstande var forkerte. Nu rammer en ny sag Skat: Den kendte erhvervsmand Jesper 'Kasi' Nielsen er blevet lokket, presset og truet med, at SKAT ville 'gå efter' ham, hans 66-årige mor og søster personligt, hvis ikke hans firma frivilligt accepterede et skattesmæk. Skats metoder har rystet og forarget både eksperter og politikere.

Læs hele historien i denne digitale fortælling, hvor du kan læse om:

- Skat har presset Jesper 'Kasi' Nielsen til at indgå en 'frivillig' aftale

- Eksperternes dom: Grundlovsstridigt

- Se listen: Det har Skat gjort, som er forkert eller ulovligt

- Se videoen med Jesper 'Kasi' Nielsen: Sådan blev jeg truet

- Dokumentationen: Mailkorrespondancen mellem Skat og Jesper 'Kasi' Nielsen


- Regnestykket: Så dyrt er det at trodse Skat

Skat afsløres nu i at have brugt metoder i jagten på den kendte erhvervsmand, tidligere Pandora-ejer og Brøndby-sponsor Jesper 'Kasi' Nielsen, der af eksperter betegnes som 'klart ulovlige', 'i strid med grundloven' og 'nærmest vanvittige.'

I forbindelse med en skattesag, der omfattede gennemgang af 27.000 bilag i KasiGroup, forsøgte Skat i 2012 direkte i mindst seks måneder at presse og true Jesper Nielsen til 'frivilligt' at acceptere et stort, men juridisk tvivlsomt skattesmæk til sit firma Kasi ApS - mod at SKAT til gengæld undlod at forfølge Jesper 'Kasi' Nielsens 66-årige mor, lillesøster og ham selv, der alle er medejere af firmaet, personligt med skattesager, ekstra skattebetaling og politianmeldelse for skattesvig.

Det viser omfattende materiale i skattesagen, som BT har gennemgået.

- Kasi-familien oplever at få en pistol for panden. Beskeden er ganske klar: Betal et stort millionbeløb i ekstra skat frivilligt, og gør I ikke det, så kommer vi efter jer med et langt, langt større krav, ligesom Skat truer med mulige bøder eller straffesag, hvis ikke den ‘frivillige’ aftale accepteres. Jeg mente ikke, at det oprindeligt krav var rimeligt eller rigtigt, men anbefalede alligevel familien at acceptere kravet, ganske enkelt fordi konsekvenserne ved at sige nej var uoverskuelige: Så ville skatteregningen bliver helt enorm og føre til konkurs, siger Kasi-familiens revisor, Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO, der har 20 års erfaring som privat skatterevisor og før det var 10 år i skattevæsenet.

Han siger, at forløbet 'var absurd' og at han 'aldrig har oplevet noget lignende'.

 

Grundlovsstridigt
BT har bedt skatteekspert, lektor, ph.d. Thomas Rønfeldt fra Aalborg Universitet om at gennemgå mere end 30 mail mellem fortrinsvis en specialkonsulent i Skat og Kasi-gruppens revisor, Henning Boye Hansen.

- Korrespondancen er bekymrende, meget bekymrende, den er nærmest vanvittig. Det her materiale afslører, at Skats måde at arbejde på rokker ved noget helt fundamentalt i et retssamfund: Af grundloven fremgår det, at 'Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov' - men her bliver skattebetaling noget, Skat pranger om, handler med, truer eller presser sig til, som om vi befinder os på Hjallerup Marked. Skat står bag fine kampagner, hvor Skat beder om 'fair play', om at folk følger loven og ikke arbejder sort - men i denne sag er det Skat, der opererer i det sorte felt, udenfor lovgivningen. Det er store ord, men jeg mener faktisk, at det ganske enkelt er grundlovsstridigt.

Den omfattende mail-korrespondance afslører entydigt, at Skat i en lang række mails gentagne gange presser Jesper 'Kasi' Nielsen til 'frivilligt' at meddele Skat, at hans firma Kasi ApS ønskede at betale skat af ekstra 146 millioner kroner, svarede til cirka 44 mio. i faktisk betaling  - metoden havde den fordel, at Skat selv slap for at træffe en afgørelse, der skulle begrundes og ‘holde’ juridisk, og som der ville kunne klages over. 

Skats trussel var konkret og bogstavelig:  Acceptér ’frivilligt’ en ekstra skattebetaling på ca. 44 mio. for Kasi Aps, uanset om I er enige eller ej, ellers vil skattekravet vokse til 51 mio for Kasi Aps - og et ekstra personligt skattesmæk på 94,3 millioner kroner til Jesper Nielsen, hans mor og hans søster alene for årene 2007-2009. Dertil kommer høje renter og tillæg for adskillige millioner samt risikoen for bøde eller fængsel. Af den omfattende korrespondance fremgår det, at Skat kan “vælge” - hvis Kasi ikke samarbejder - at anse den omfattende sponsering af blandt andet fodboldklubben Brøndby som en privat udgift - såkaldt 'maskeret udlodning' - der ulovligt er betalt af firmaet, hvilket vil udløse et gigantisk skattesmæk. 

Personligt skattesmæk
At Skat har anvendt de kontroversielle og ifølge eksperter 'direkte ulovlige metoder', fremgår sort på hvidt af korrespondancen:

Den 27. marts 2012 skriver den ledende sagsbehandler i Skat direkte til Kasi-gruppens revisor, at 'med fare for at virke truende skal påpeges, at manglende enighed omkring selskaberne blandt andet vil have den konsekvens, at den skattemæssige behandling … revurderes, således at den/de personlige skatteansættelser påvirkes i væsentligt omfang'.

Uddrag af mail-korrespondancen kan ses nederst i artiklen.

Heraf fremgår det altså sort på hvidt, at indgår Kasi-familien ikke frivilligt en aftale, vil Skat give Jesper Nielsen, hans søster og mor et personligt skattesmæk af 'væsentligt omfang'.

Og den 16. maj 2012 skriver samme embedsmand, at 'hvis vores forsøg på en alternativ sagsafslutning af en eller anden årsag må stoppe, er der naturligvis kun én mulighed tilbage, nemlig at følge lovens almindelige regler. I nærværende sag vil dette medføre ændringer, udlodninger (beskatning af sponsorater, red.) og ansvarsvurdering (eventuel straf for skattesvig, red.) Det har vi ikke lagt skjul på. Det skal dog hverken ses som trusler … det er såmænd den normale procedure.'

Men 'trusler' er præcis, hvad der er tale om, mener lektor, ph.d. Thomas Rønfeldt fra Aalborg Universitet:

- Det kan ikke læses som andet end forsøg på pression. Der er en meget ubehagelig, truende tone: ‘Tag den her, det skal være sådan, gør nu sådan, og hvis I ikke gør, som vi siger, så får i et gigantisk skattesmæk og har udsigt til straf. Det er ren afpresning, siger Rønfeldt.Han ser Skats forsøg på at sikre sig millioner i ekstra skattebetaling, indbetalt ‘frivilligt’, som et 'ulovligt, ubehageligt og upassende' forsøg på at undgå, at spørgsmålet om, hvorvidt Kasis sponsorstøtte skal beskattes, bliver vurderet korrekt og ordentligt.

- Det er jo langt fra oplagt, at Skat har ret i, at Kasi skal beskattes af sponsorstøtten, men ved at lokke, true og presse Kasi til en aftale, undgår Skat, at spørgsmålet vurderes grundigt af blandt andet domstolene. Samtidig undgår Skat at bruge enorme ressourcer på at føre denne komplekse sag gennem ankesystemet, siger han og tilføjer:

- Men det går ikke. Det er helt, helt galt. Hvis Skat mener, at Kasi skal beskattes af sponsorstøtten, så skal Skat tænke retssikkerhed og træffe en klar, velbegrundet afgørelse. Derefter må sagen så køre gennem klagesystemet. Ender Skat med at tabe, skal Skat sige ‘tak, så lærte vi, at der ikke skal opkræves skat her, og det kan nu gavne andre.’

Det omfattende materiale viser, at Jesper 'Kasi' Nielsen og hans familie i juli 2012 opgav at lave en frivillig aftale med Skat, fordi der ikke kunne opnås enighed om en betalingsaftale. Skat gjorde kort tid efter alvor af de trusler, der i flere mails var fremsat:

Kasis selskaber og de tre familiemedlemmer skulle beskattes af 379,7 millioner kroner ekstra for indkomstårene 2007-2009 - 226 mio. kroner mere end Skat have tilbudt, hvis blot Kasi-familien ‘frivilligt’ havde indgået en aftale.

Andre læser også