Det var en længerevarende frygt for, at K ville dø pga. misrøgt i hjemmet, hvis ikke man greb ind, der fik sundhedsmyndighederne til at troppe op med fem betjente og fjerne pigen mod hendes vilje.

Det forklarer flere personer i sundhedsvæsnet, der har kendskab til forløbet, til BT. Ingen af dem ønsker dog at stå frem med navn, da de ikke må udtale sig om den konkrete personsag, men BTs kilder beskriver samstemmende hele situationen som meget svær og tragisk. Men de er overbeviste om, at beslutningen om at fjerne K var den eneste rigtige.

Før hun blev fjernet, havde K sagt, at hun ikke ville indlægges. Derfor ville det under normale omstændigheder være i strid med reglerne at gøre det alligevel, da hun selv er 24 år og myndig. Så det var med hjemmel i straffelovens paragraf 14 - den såkaldte nødret - at man fjernede hende, bekræfter kilderne.

Nødretten er en paragraf, der gør, at en ellers strafbar handling kan være straffri, når den er nødvendig for at afværge truende skade på en person.