I tilknyting til Svendborgmotorvejen blev der i 2008 bygget en såkaldt faunabro særligt tiltænkt hasselmusen. Men der er endnu ikke bevis for, at den truede smågnaver bruger broen, der kostede 18 millioner kroner.

Hasselmusen har haft syv år til at finde over motorvejen, men videnskaben kan stadig ikke fremlægge dokumentation, der viser, at gnaveren bevæger sig over den dyre faunabro. En omdiskuteret bro, som i den grad delte vandene i tiden op til 2008.

Fagpersoner vurderede, at det var nødvendigt at bygge den særlige bro for at sikre fremtiden for hasselmusen, som er en truet og sjælden dyreart, der kræver ekstra beskyttelse. Gnaveren, som i øvrigt ikke er en mus, har dog altid levet på begge sider af Rute 9, der førhen var hovedtrafikåren fra Odense til Svendborg. Det var blandt andet også af den grund, at kritikere fandt broen helt unødvendig.

Danmarks første faunapassage, der er bygget over sidste del af motorvejen fra Frederikshavn til Aalborg ved Jyske Ås nær Hjallerup, er her fotograferet oktober 5, 2000. Når strækningen Jyske Ås-Sæby Syd åbnes, vil bilister og dyr kunne betragte hinanden. Dyrerne kan i sikkerhed passere motorvejen hen ad den 20 meter brede faunabro, mens bilerne suser forbi 110 kilometer under dem i to tunnelrør. Faunabroen har kostet ca. fem millioner kroner, hvilket ifølge afdelingschef i vejdirektoratet, Niels Tørsløv, ikke er for mange penge at bruge på, at dyrene kan komme sikkert over motorvejen. (Foto: HENNING BAGGER/SCANPIX NORDFOTO 2000).
Danmarks første faunapassage, der er bygget over sidste del af motorvejen fra Frederikshavn til Aalborg ved Jyske Ås nær Hjallerup, er her fotograferet oktober 5, 2000. Når strækningen Jyske Ås-Sæby Syd åbnes, vil bilister og dyr kunne betragte hinanden. Dyrerne kan i sikkerhed passere motorvejen hen ad den 20 meter brede faunabro, mens bilerne suser forbi 110 kilometer under dem i to tunnelrør. Faunabroen har kostet ca. fem millioner kroner, hvilket ifølge afdelingschef i vejdirektoratet, Niels Tørsløv, ikke er for mange penge at bruge på, at dyrene kan komme sikkert over motorvejen. (Foto: HENNING BAGGER/SCANPIX NORDFOTO 2000). Foto: HENNING BAGGER
Vis mere

Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama Svendborg fortæller, at det er svært at finde konkret belæg for hasselmusens færden i og omkring faunabroen.

»Der er ikke håndgribelige beviser på, at hasselmusene er kommet over broen. Men det kan godt være, at de allerede er kommet over. Vi har bare ikke beviset endnu. Fagkundskaben har ikke behov for at stå med beviset som sådan. For vi ved, at broen kommer til at virke efter hensigten,« siger han til BT.

Der har siden indvielsen i 2008 været problemer med at få beplantningen på broen til at fungere efter hensigten. Hasselmus bevæger sig helst ikke på jorden, men bevæger sig mest fra gren til gren eller busk til busk, så det er vigtigt, at der er en god beplantning. Og det går den rigtige vej, lyder det fra Thomas Bjørneboe Berg.

Han forklarer, at det bliver svært at dokumentere, om hasselmusen bruger faunabroen. Det kræver ekstra tid og ressourcer, og de forsøg med mærkninger af gnaverne, der er lavet hidtil, har ikke givet resultat. Thomas Bjørneboe Berg mener dog, at den milliondyre bro, som Vejdirektoratet var med til at beslutte, er en succes uanset hvad.

»Broen er en klar succes, for der er bevis for, at mange andre dyr er kommet over. Det gjorde de næsten, inden vi begyndte at sætte planter på,« siger han og påpeger, at broen også blev bygget til fordel for andre dyrearter – for eksempel rådyr og ræve.

Den tidligere amtsborgmester på Fyn, Poul Weber (V), er en af broens skeptikere, og han har løbende kritiseret af den dyre faunabro. Han kan ikke tilslutte sig Thomas Bjørneboe Bergs holdning om, at broen er en succes.

»Jeg synes, det er en kraftig argumentation at sige, at broen er en succes. Det kan godt være, den har været en succes i forhold til andre dyrearter, men den er ikke en succes i forhold til formålet,« siger han.

»Argumentationen var, at hasselmusen skulle kunne bevæge sig over motorvejen, og det er der ikke beviser for, at den har gjort. Med motorvejen lavede man ikke et nyt brud for hasselmusen, der hele tiden har levet fint på begge sider af den gamle hovedvej.«

Poul Weber er dog glad for, at andre dyre bruger faunabroen, men han vil aldrig komme til at kalde den for en succes.

I 2012 blev der skruet op for beplantningen på faunabroen, da man plantede 600 træer og buske, som skal være med til at sætte gang i effekten for hasselmusene.