Skats forsøg på at skærpe kursen over for milliard-virksomheder, der flytter rundt på store underskud for at opnå enorme fradrag i skatten, har i en gigantisk og hidtil ukendt sag slået fejl.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>B.T. er kommet i besiddelse af dybt fortrolige oplysninger fra skattemyndighederne, der viser, at Skat efter en langvarig kontrolindsats og 'dialog' med telegiganten TDC til sidst trak en streg i sandet og opskrev TDCs skattepligtige indkomst for årene 2002 og 2003 med i alt  670.033.361 kroner – altså tæt på 700 millioner kroner – som Skat mente, at TDC havde opgivet for lidt i de to år.

Det svarer til en manglende betalt selskabsskat på cirka 200 millioner kroner. Nok til at drive 50 børnehaver med 60 børn i hver et helt år.

TDC bekræfter, at Skat har »afsagt to kendelser«, men telefirmaet havde absolut ikke tænkt sig at spytte de ekstra millioner i statskassen og de hev begge kendelser i Landsskatteretten.

Kendelser i Landsskattereretten er ikke offentlige, men TDC oplyser alligevel, at firmaet til sidst vandt slaget om 2002 og dermed – trods Skats oprindelige enorme krav – kun kom til at betale ekstra skat af 80.409.927 kroner, som Skat havde opjusteret indtægten i 2003 med.

Stor udgift


Ifølge professor i skatteret Jan Pedersen fra Aarhus Universitet viser sagen med al tydelighed, at det ikke kun er de multinationale selskaber som McDonalds og Nestlé, der forsøger at undgå at bidrage til statskassen.

- For en dansk virksomhed er skat en meget væsentlig udgift, så hvis skatten kan blive mindsket, så er det noget, der batter på bundlinjen. Med den komplicerede skattelovgivning i Danmark, kan man ofte se meget forskelligt på paragrafferne, og det bliver i stor stil prøvet af i Landsskatteretten. Firmaer af en størrelse som TDC kan spare rigtig mange penge ved at udnytte de muligheder for fradrag, som findes i skattelovgivningen.

Så det er absolut ikke kun de store multinationale selskaber, der forsøger at nedbringe den danske skat, så vidt det er muligt, siger han.

TDCs underdirektør Christer Tønder Bell nedtoner selv enhver uenighed med Skat og afviser, at selskabet har forsøgt at unddrage sig korrekt skattebetaling.

- Det drejer sig om, om fradrag skal tages det ene eller andet år. Det vil sige, at set over en periode er det skatteneutralt, da en forhøjelse i et år medfører en nedsættelse i et andet år, men selvklart ikke set isoleret på et enkelt indkomstår, siger han.

Skatteteknik


Professor i økonomi Søren Bo Nielsen fra Copenhagen Business School vurderer, at der er tale om, at TDC og Skat er uenige om, hvorvidt der er tale om fradrag af den ene eller den anden slags. Hvis det er driftsudgifter, må virksomheden trække det hele fra i det pågældende år.

Men hvis det eksempelvis er investeringsudgifter, så skal fradraget spredes ud over flere år i form af afskrivninger.

- Det kunne kort sagt handle om, at TDC helst vil bruge sit fradrag med det samme i stedet for eksempelvis kun at få 20 procent af fradraget over fem år. Hvis TDC får hele fradraget på en gang, giver det en rentegevinst i forhold til, hvis fradraget skal spredes ud over en række år. TDCs rentegevinst vil da være på bekostning af statskassen, siger han.

De to kendelser stammer fra den periode, hvor Henning Dyremose var topboss i firmaet – og før han fik et historisk gyldent håndtryk på op imod 100 millioner kroner for at forlade jobbet som koncernchef i 2006. Det skete i forbindelse med, at telekæmpen i en rekordhandel på 70 milliarder kroner blev opkøbt af fem store amerikanske kapitalfonde.

Tankevækkende


Enhedslistens skatteordfører, Frank Aaen, der igennem årene har været aktiv i forsøget på at afsløre udenlandske selskabers forsøg på skatteunddragelse, sætter spørgsmålstegn ved, om det også i årene efter 2002 og 2003 har krævet en afgørelse i Landsskatteretten at få TDC til at betale, hvad de skal, og bruge deres fradrag efter reglerne.

- Det er tankevækkende, at i de to eneste år vi har adgang til at se TDCs skatteoplysninger, da har Skat vurderet, at TDC har glemt at selvangive enorme millionbeløb, Det er næppe tilfældigt, at det ikke er omvendt, og TDC var kommet til at selvangive for meget eller der havde været enighed, siger Frank Aaen.