Tosprogede børn skal have flere muligheder for at tale dansk, mener bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen.

København. Tosprogede elever skal i højere grad udfordres på dansk, hvis de skal have en chance for at blive bedre til det.

Sådan lyder det fra Jens Raahauge, der er bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen, efter at en ny opgørelse fra Københavns Kommune viser, at en stor del tosprogede børn har svært ved det danske sprog.

I alt blev 44,2 procent af ikkevestlige elever i de københavnske børnehaveklasser i 2015 bedømt til enten at have "behov for en omfattende sprogstimulerende indsats" eller "behov for ekstra sprogstimulering".

For at komme problemet til livs, skal børnene lege med danske ord allerede inden skolestart, mener Jens Raahauge.

- De tosprogede børn er blevet sprogligt forsømt i deres institutionsliv.

- Og har de ikke gået i institutioner, så er de endnu mere forsømte, siger han.

Jens Raahauge peger også på de mange effektiviseringer inden for børnehaveområdet som en af årsagerne til, at de tosprogede børns danskevner er dårlige.

- Når man kigger på børnehaverne, så er normeringerne efterhånden så lave, at man er nødt til at lave formel sprogtræning frem for at tale, og talesproget udvikles altså i grupper, hvor man snakker med hinanden.

- Så det er klart, at der mangler nogle kompetencer, men der mangler først og fremmest tid til at tale med børnene, siger han.

Skoleforsker Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College peger på manglen af folkeskolelærere med de rette kompetencer som en af årsagerne til de høje tal.

Men ifølge Jens Raahauge handler det i lige så høj grad om at få dansk ind under huden på børnene i en meget tidlig alder.

- Der skal gøres en bevidst indsats for, at tosprogede børn igennem hele deres opvækst, især før de kommer i skole, får muligheden for at tale dansk med børn, der har dansk som deres modersmål, siger han.

/ritzau/