23 procent af danskerne troede, at velfærden med Helle Thorning-Schmidt i spidsen ville blive forbedret over det kommende år. Nu, et år senere, er forventningerne faldet; Blot otte procent forventer fremgang det kommende år.

Med valget af den røde regering for godt et år siden var der optimisme omkring velfærden. Næsten hver fjerde dansker forventede kort efter valgdagen, at velfærden nu ville være bedre end på daværende tidspunkt.

Men det har ændret sig drastisk nu, viser tal foretaget af analyseinstituttet YouGov for Ugebrevet A4 både tilbage i 2011 og nu blandt 2.000 danskere mellem 18-65 år.

I dag er det nemlig kun 8 procent, der tror på en positiv velfærdsudvikling et år ude i fremtiden, og samtidig er andelen af danskere, der tror, at velfærden bliver forringet, steget fra 27 til 42 procent på et år.

Den styrtdykkende velfærdsoptimisme er ifølge professor på Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet Jon Kvist resultatet af skuffede forventninger og stigende krisebevidsthed.

- Vælgerne regnede med, at en ny regering ville skifte politik, men de føler ikke, at der har været et markant skifte fra den ene regering til den anden. Samtidig med de skuffede forventninger har vælgerne nok også en voksende erkendelse af, at krisen er af en sådan karakter, at den ikke vender lige med det samme, siger han til Ugebrevet A4.

Undersøgelsen fra i år blevet lavet i november, da SAS-krisen bragede af sted i medierne. En sms fra finansminister Bjarne Corydon (S), hvor han opfordrede medarbejderne til at acceptere forringede arbejdsvilkår for at sikre flyselskabets fremtid, blev offentliggjort. Det har været med til at skabe utryghed hos danskerne, mener Jon Kvist.

- SAS-sagen har nok været en øjenåbner for mange. Den understregede, at det er en stor og alvorlig krise, vi er ude i. Og at en socialdemokratisk-ledet regering ikke per automatik rækker en hjælpende hånd ud, siger han til Ugebrevet A4.

Over halvdelen af de socialdemokratiske vælgere, 52 procent, har siden valget mistet troen på velfærden. Kun ni procent er blevet mere positive. Dog mener partiets politiske ordfører, Magnus Heunicke, ikke, at det betyder skuffelse hos vælgerne. Derimod er de realistiske og erkender, at vi er i en krisetid, hvor næring kommer før tæring, vurderer han.

- Tallene punkterer myten om, at danskerne uanset de økonomiske realiteter har en krævementalitet, når det gælder velfærd. Ligesom lønmodtagerne er klar til løntilbageholdenhed ved overenskomstforhandlinger, slår det igennem her, at de ikke uhæmmet vil kræve velfærd i enhver sammenhæng. Danskerne er så glade for deres velfærdssamfund, at de vil passe på det og også er parate til at acceptere, at man holder igen i krisetider, siger Magnus Heunicke til Ugebrevet A4.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.