Et flertal af danskere mener, at de rigeste skal bære en større del af samfundets byrde. Holdningen er også stærkt udbredt hos borgerlige vælgere.

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, og ifølge en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 mener 53 procent af danskerne, at de rige skal bære mere, end de allerede gør. Det gælder også borgerlige vælgergrupper, hvor 35 procent af Venstres vælgere og over halvdelen af Dansk Folkepartis vælgere ifølge undersøgelsen deler den holdning.

Undersøgelsen bekræfter, at danskerne generelt er solidariske med hinanden, mener Bent Greve, professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet og medlem af byrådet i Gladsaxe Kommune for Socialdemokraterne.

- I Danmark er der en lang tradition for, at danskerne bakker op om velfærdsstaten. Mange synes faktisk, det er en god ide at have en fælles finansiering, så alle har adgang til hovedparten af de basale ydelser, siger han til Ugebrevet A4.

Socialdemokraterne ser undersøgelsen som et udtryk for, at værdikampen ikke har rykket danskernes grundlæggende holdninger mod højre.

- Undersøgelsen hamrer en tyk pæl igennem den påståede højredrejning af samfundet, som er rent højreorienteret spin. Den viser, at danskerne stadig er et folkefærd, der vægter solidaritet højt, siger Socialdemokraternes politiske ordfører Magnus Heunicke til Ugebrevet A4.

Undersøgelsen viser ifølge Jørn Henrik Petersen, professor ved Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet og medstifter af den borgerlige tænketank Cepos, kun, hvad danskerne principielt synes. Han påpeger, at svarerne ville have set anderledes ud, hvis man havde spurgt til konkrete politiske udspil.

- Hvor er de 53 procent henne, der siger, at de bredeste skuldre skal bære mere, når vi ser på, hvad folk stemmer, når der er valg. Hvis man forholdt folk til et konkret skattepolitisk spørgsmål, ville man helt sikkert få nogle andre svar, siger han til Ugebrevet A4 og henviser til en undersøgelse, som Gallup gennemførte for Berlingske for godt tre uger siden.

Berlingskes undersøgelse viste, at 78 procent af danskerne mener, at ingen skal betale mere end 50 procent i skat.