Nu tager lægerne bladet fra munden: Omskæring er et overgreb og bør forbydes

De alment praktiserende læger slår nu en tyk streg i sandet på et i mere end én forstand følsomt område: Omskæring af drenge er det samme som lemlæstelse, med mindre der er særlige medicinske grunde til det.

Det fastslår Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, som har fastsat en sidste frist til tirsdag 21. januar til at komme med indvendinger og kommentarer til et nyt revideret udkast til styrelsens »Vejledning om omskæring af drenge«.

Dansk Selskab for Almen Medicin har cirka 3.000 medlemmer og omfatter bl.a. to tredjedele af alle landets alment praktiserende læger, så det er en gruppe, der taler med vægt.

I høringssvaret til Sundhedsstyrelsen lyder den klare melding:

- Sundhedsstyrelsen har sendt »Vejledning om omskæring af drenge« i høring. DSAMs bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.

Omskæring af piger blev gjort ulovlig i Danmark i 2003. Men drengebørn kan stadig med loven i hånd blive omskåret. En handling, der gøres af religiøse grunde for jøder og muslimer.

Det skønnes, at der udføres mellem 1.000 og 2.000 omskæringer af drengebørn herhjemme hvert år. Og en del af dem foretages, af hensyn til religionens bogstav, under private former.

Morten Frisch, overlæge, dr.med, ph.d. og professor, er en af de markante fortalere mod omskæring. Han har forsket i emnet og har bl.a. udgivet en artikel i 2011, der vakte international opsigt. I artiklen gør han rede for de mange negative følger, omskæring har eller kan have. Ikke blot fysisk men også psykisk.

Morten Frisch siger til BT:

- Det er epokegørende, at de praktiserende læger nu for første gang går ud og fastslår, at omskæring som udgangspunkt er det samme som lemlæstelse. Det er et meget vigtigt signal, og det kan meget vel være begyndelsen til enden for rituel drengeomskæring i Danmark.

Cand.jur. Hans Jørgen Lassen har gennem sit speciale blotlagt, at Danmark bevæger sig på kanten af både dansk lov og internationale konventioner ved at tillade omskæring. Sammen med Morten Frisch har han - i lighed med DSAM - sendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen. De to skriver bl.a.:

- Omskæring af raske drenge, der ikke kan sige fra, er en krænkelse af deres kropslige og seksuelle integritet. Der er ingen principiel forskel på at skære i kønsorganerne på en lille pige og på en lille dreng. Begge dele krænker barnets ret til selv at bestemme over egen krop. Dette var også konklusionen i to resolutioner fra efteråret 2013 fra henholdsvis de nordiske børneombudsmænd og Europarådets parlamentariske forsamling. Ved en gennemgang af danske lovregler på området, som var emnet for Hans Jørgen Lassens speciale på jurastudiet i 2013, blev det klart, at det juridiske grundlag for, at drengeomskæring uden medicinsk indikation ustraffet kan finde sted i Danmark, er tyndt, ja nærmest ikke-eksisterende.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSAMs formand Lars Gehlert Johansen.