Mosaisk Troessamfund registrerer færre fysiske angreb mod jøder end tidligere, men mange skjuler stadig deres kalot for at undgå at provokere, siger overrabiner.

Mange danske jøder er påpasselige med at skilte med deres tro, konkluderer en ny rapport fra Afdelingen for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser, der hører under Mosaisk Troessamfund. Det skriver Jyllands-Posten.

43 antisemitiske handlinger blev registreret i 2013, og selvom det er på nogenlunde samme niveau som året før, så var 31 af dem af verbal karakter, mens fire af dem var direkte fysiske overgreb, det er halvt så mange voldelige overfald som i 2012. De øvrige hændelser i 2013 blev registreret som hærværk.

De relativt få voldsepisoder skyldes, at der er et mørketal på området, og at de fleste jøder skjuler deres religiøse tilhørsforhold, når de går på gaden, mener Afdelingen for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser.

»Der er mange, der tager kalotten af, når de forlader synagogen om lørdagen, eller tager en kasket ovenpå den. De ved, at der kan komme en uhensigtsmæssig reaktion, hvis de ikke gør det. I 23 år har vi haft sikkerhedsvagter udenfor synagogen, og vores jødiske skole er Fort Knox. Det er ikke sundt at leve sådan, men sådan er virkeligheden,« siger Finn Schwartz, formand for Mosaisk Troesamfund.

Det er meget almindeligt at ældre jøder opfordrer de unge til at skjule kalotten under en kasket, for det er et langt sejt træk at skabe forståelse og minimere både fysiske og verbale overfald, oplever overrabiner Bent Lexner.

»Det er vigtigt, at der er færre fysiske overfald, og så må vi håbe, at der også kommer færre verbale overfald hen ad vejen. Men det kommer til at tage tid,« siger han.

Rapporten skuffer den konservative politiske leder i København, Rasmus Jarlov, der efterlyser mere fokus fra Københavns Kommune.

»Jøderne er mig bekendt den eneste etniske gruppe, som ofte bliver overfaldet på gaden på grund af deres etnicitet. Det er en unik problemstilling, som fortjener mere fokus, men jeg synes desværre, den politiske ledelse i København har været meget mere optaget af at nedtone problemet end at se det i øjnene,« siger han.

Rasmus Jarlov mener, at børn, der udøver chikane mod jødiske børn, skal have en kraftig advarsel og om nødvendigt smides ud af deres folkeskoler.

»Børn, der er udsat for mobning har krav på beskyttelse. I dag lader Københavns Kommune de jødiske børn blive mobbet ud af folkeskolen på Nørrebro. Vi burde presse mobberne ud i stedet. Børn, der gør andre børns skolegang ulidelig, må flytte skole. Det er det eneste rimelige,« siger Rasmus Jarlov, der mener, at politiet må tage sagerne mere alvorligt.

»Når der gentagne gange er sket chikane foran synagogen, forstår jeg ikke, hvorfor politiet ikke er mere tilstede. Det burde prioriteres meget højt,« siger Rasmus Jarlov.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.