Lyt til artiklen

Radon er kræftfremkaldende og dræber 300 danskere hvert år, alligevel kender vi ikke nok til kræftfælden, der findes i de fleste hjem, siger eksperter.

Du kan ikke se, lugte eller smage den, men du kan være sikker på, at den er der. Ofte i for høje koncentrationer, uden at nogen skænker det en tanke. Mange danske hjem har for stor koncentration af den kræftfremkaldende gas radon. Det får eksperter til at kritisere myndighedernes indsats på området.

Radon dannes naturligt i jorden og siver op fra undergrunden. Indånder man radon, øges risikoen for at udvikle lungekræft. Det er ikke muligt at påvise, om den giftige gas er den direkte årsag til, at man har fået lungekræft. Men ifølge Sundhedsstyrelsen er den hvert år skyld i ca. 300 nye tilfælde af lungekræft. Heraf rammer de 40 tilfælde ikke-rygere.

Men radon giver ikke blot lungekræft. Videnskabelige undersøgelser viser, at børn, fra hjem med høj koncentration af gas-arten, har større risiko for at udvikle akut lymfatisk leukæmi – den mest udbredte og almindelige form for leukæmi blandt børn.

 

Underligt og kritisabelt

En simpel måling kan afsløre, om man har for meget radon i luften i sit hjem. Og almindelig ventilation kan være med til at bringe niveauet ned. Men befolkningen kender slet ikke nok til farerne, og det får to eksperter til at angribe Energistyrelsen, der har ansvaret for information om radon.

Projektleder og miljørådgiver hos ingeniørfirmaet NIRAS, Jesper Bruun Petersen:

- Jeg synes, det er underligt og yderst kritisabelt, at myndighederne ikke tager radon mere alvorligt, når man har en stor sikkerhed for, at det faktisk er skadeligt. Radon er det farligste stof i indeklimaet, og det burde myndighederne understrege grundigt over for befolkningen.

Radon findes i alle husstande. Men i 350.000 danske hjem overstiger koncentrationen af gasarten den grænseværdi på 100 Bq/m3, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har sat. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man får målt radon-niveauet i sit hus, men budskabet er ikke nået ud, mener Jesper Bruun Petersen.

- Når man laver kampagner mod rygning og for sikker trafik, så mener jeg også, at man burde lave kampagner, som oplyser borgerne om faren ved radon, for det er lige så farligt, siger miljørådgiveren.


Se hvor udsat dit hjem er her

 

Spørgsmål om prioritering

Seniorforsker ved afdeling for Strålingsforskning, Risø DTU, Claus E. Andersen, så også gerne, at befolkningen fik mere at vide om den reelle risiko, som den giftige gas bringer ind i de danske huse.

- Hvis man ikke laver en national indsats for at bringe niveauet ned, er det i det mindste vigtigt, at man gør noget for at informere folk om det, siger Claus E. Andersen.

Men ifølge seniorforskeren er det et spørgsmål om prioritering. Der er ganske enkelt ’flere liv at hente’ ved at lave kampagner for eksempelvis sikker trafik.

Hos Energistyrelsen sidder ingeniør og ansvarlig for byggeri og energieffektivitet Erzün Züfer til dagligt med området. Han mener, at styrelsen gør, hvad den kan for at gøre danskerne opmærksomme på sundhedsfaren ved radon, bl.a. gennem tv-spot på DR og på hjemmesiden radonguiden.dk.

- Det kan altid diskuteres, om der skal gøres mere, men vi synes, at vi tager det alvorligt og gør, hvad vi kan for at informere befolkningen, siger Erzün Züfer, Energistyrelsen.

Test selv dit hus for radon - se her hvordan