20 år efter Danmark sendte soldater til Eksjugoslavien, lider flere hundrede af dem stadig af posttraumatisk stress.

Selv om de danske soldater, der blev sendt til det tidligere Jugoslavien, ikke deltog i aktiv krig, men var på fredsbevarende mission, er det alligevel indsatsen i Eksjugoslavien, der har ført til nogle af de værste traumer hos danske udsendte. Det fortæller psykiater og ekspert i krise- og katastrofepsykiatri Henrik Steen Andersen til Kristeligt Dagblad.

Han har haft mange patienter, som har været i alle tre missionsområder, og som angiver, at Balkan var det værste.

Mange hundrede Balkan-veteraner har siden deres udsendelse fået diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), især fordi de ikke fik behandling, da de vendte hjem i 90erne og begyndelsen af 00erne.

»De lider stadig her 20 år efter. Der er tale om årelange traumer, der ikke er blevet behandlet i tide. Psyken har taget alvorligt skade - som en brækket arm, der vokser skævt sammen. Man kan ikke gøre andet end sikre, at al hjælp stilles til rådighed, så de får de bedste muligheder for støtte,« siger Yvonne Tønnesen fra Livlinen ved Hærens Konstabel-og Korporalforening (HKKF), der er et tilbud til traumatiserede veteraner. Hos Livlinen har man forsøgt at hjælpe godt 600 danske soldater med PTSD, hvoraf cirka 450 har været på Balkan.

Ifølge en rapport fra Det nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) fra 2012 er knap 17 procent af de 26.000 udsendte fra perioden 1992-2009 efterfølgende registreret med en psykiatrisk diagnose, for køb af medicin mod psykiske sygdomme, eller har været i behandling for stofmisbrug uden at have været registreret før.

Rapporten konkluderer, at det især er soldater fra Balkan udsendt i begyndelsen af 90erne, som er registreret med psykiske mén.

Henrik Steen Andersen peger på dårlig forberedelse, usikker ledelse, voldsomme oplevelser og stort set ingen hjælp, da soldaterne vendte hjem, som nogle af grundene til traumerne blandt veteranerne fra Eksjugoslavien, skriver Kristeligt Dagblad.