Mange gymnasieelever landet over ville sikkert gnide sig frydefuldt i hænderne, ved tanken om ikke at skulle bekymre sig om deres karakterer. Nu får 33 elever lov til at opleve hvordan det føles, da de helt ekstraordinært, har fået lov til at gennemføre et helt års undervisning, uden at få karakterer. Det skriver lokalavisen Villabyerne.

Det drejer sig om 1. T på Øregård Gymnasium i Hellerup. De har fået tilladelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, til det usædvanlige forsøg. Ifølge Sebastian Gulmann, der skal undervise 1. T på Øregård gymnasium, skal eleverne i højere grad ’turde fejle’. Og det er svært når man hele tiden skal måles og vejes med karakterer.

Læs også:

Læs også:

»Vi oplever i det daglige, at det er et stort pres på vores elever, at de hele tiden føler, de skal præstere. Og det er ikke et optimalt læringsklima,« siger Sebastian Gulmann til Villabyerne.

Meningen med forsøget er, at eleverne skal fokusere mere på at lære end på at koncentrere sig om deres karakterer. De slipper dog ikke helt fra at få bedømt deres arbejde. Det er nemlig et krav, at de fag som klassen afslutter i dette skoleår, stadigvæk bedømmes med karakterer. Derfor vil det være fagene dansk, samfundsfag, matematik, historie samt forskellige sprogfag, som indgår i forsøgsordningen.

Læs også:

Samtlige 33 elever i 1. T meldte sig frivilligt til projektet, hvilket var en forudsætning for at forsøget kunne gennemføres.

»Det var ikke et projekt, vi syntes, vi kunne gå ind i, uden at eleverne havde meldt sig til. Så vi indkaldte til et møde, hvor elever og forældre kunne beslutte, om de ville være med eller ej. Der var en enkelt elev, der meldte fra. Der har faktisk været venteliste på klassen«, fortæller Sebastian Gulmann.