Det står ingen steder i folkeskoleloven, at danske skolebørn skal besøge den lokale kirke i forbindelse med juletiden. Derfor har man hos Skolelederforeningen også stor respekt for, at Gribskolen i Græsted har besluttet at droppe den årlige julesamling.

Det har vakt opsigt blandt forældre og lokale borgere i Græsted, at Gribskolen har valgt at aflyse den årlige julesamling i kirken af hensyn til andre trosretninger, men hos Skolelederforeningen bakker man op om den beslutning, som Gribskolens leder, Marianne Vedersø Schmidt, har været med til at tage.

»Det er jo en beslutning, der i sidste ende ligger hos skolelederen, og så kan man altid diskutere, om det er den rigtige eller ej, men det er faktisk underordnet. For det står ingen steder i Folkeskoleloven, at man skal til julesamlinger i en kirke, så der er faktisk ikke noget odiøst over den beslutning,« siger Claus Hjortdal, der formand for de danske skoleledere.

I beskeden, der blev sendt ud til Gribskolens forældre via intranettet torsdag, lød det, at man har lavet et traditionskatalog for at holde styr på alle de forskellige traditioner, der er på skolen.

'Vi besluttede, at den kirkegangstradition op til jul, vi har haft, skulle glide ud. Beslutningen tog vi som en følge af, at vi på skolen har børn med en anden tro end den protestantiske,' står der i beskeden.

Og selv om Claus Hjortdal bakker op om skolens beslutning, så tvivler han på, at der rent faktisk er tosprogede elever, der har noget mod skolens årlige juletradition.

»Jeg tror faktisk, at der er meget få tosprogede elever, som er vrede over det. For hvis det kører på en ordentlig måde, så er der jo egentlig blot tale om kristelige rammer med juletræ, juleevangeliet og historiefortællinger, som vi kender det fra mange andre steder i samfundet. Og det er en god måde at få et indblik i de forskellige trosretningers højtider,« siger han.

Han understreger samtidig, at det dog er vigtigt, at man ikke kalder det for en julegudstjeneste, da der i så fald vil være tale om forkyndelse og dermed et forsøg på at sprede et budskab.

»Men jeg har respekt for, at de træffer beslutningen, og jeg synes, det er op til dem selv at tage vurderingen. De har taget deres traditioner op og sagt, er der noget, som vi kan gøre bedre, og det har jeg fuld respekt for.«