LEGO- og Bestseller-familien er bare nogle af de rige familier, der modtager millioner af støttekroner fra EU for deres store godser. Enhedslisten vil omlægge landbrugsstøtten.

Mange af EUs støttekroner havner i lommerne på Danmarks rigeste jordejere.

En af dem er Kjeld Kirk Kristiansen fra LEGO-familien, der er Danmarks rigeste familie med en personlig formue på knap 98 milliarder kroner. Kjeld Kirk Kristiansen modtog sidste år 2,2 millioner kroner for Schelenborg Gods, der har 700 hektar landbrugsjord tilknyttet.

LÆS OGSÅ:

Det viser en gennemgang af landbrugsstøttemodtagere, som programmet »Reporterne« på Radio24syv har foretaget.

Det er konsekvensen af et »tåbeligt« system, mener Enhedslistens landbrugsordfører, Per Clausen (Ø).

»EU giver blindt landbrugsstøtte ud fra, hvor mange hektar man råder over. Konsekvensen er, at de rigeste får mest. Og det er efter min mening soleklart urimeligt og spild af offentlige penge,« siger han.

Derfor mener Per Clausen, at man helt bør omlægge landbrugsstøtten.

»Måden, vi giver støtte på, er både miljømæssigt, beskæftigelsesmæssigt og socialt en helt forkert måde at give penge på. Man skulle i stedet give støtte til formål, som vi ønsker at fremme. Det kunne være landbrug, hvor man tager større hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd,« siger han til Radio24syv.

50 rigeste milliadærer

Landbrugsstøtte udgør cirka 30 procent af EUs samlede budget og koster hvert år en dansk familie på fire cirka 12.000 kroner - blandt andet på grund af øget skat og højere fødevarepriser.

Ser man på listen over Danmarks rigeste 100 familier, er der flere støttemodtagere med på listen. Blandt andet landets tredjerigeste familie, familien Holch Povlsen, der har en personlig formue på knap 31 milliarder kroner.

Grundlæggeren af tekstilvirksomheden Bestseller, Troels Holch Povlsen, modtog nemlig sidste år knap to millioner kroner for godset Gyllingnæs, der er en del af samarbejdet »De 5 Gaarde«.

75 procent af EUs landbrugsstøtte går til de 25 procent rigeste bønder, fordi den primært gives ud fra hektarstørrelse, rapporterer Radio24syv

Det er derfor også lige efter bogen, at de danske rigmandsfamilier modtager millioner i landbrugsstøtte, bekræfter specialkonsulent i NaturErhvervsstyrelsen Peter Anthonisen.

Han mener desuden, at det vil være vanskeligt at kontrollere landbrugsstøtten, hvis den blev givet ud fra sociale parametre som indkomst.

»Der er jo for eksempel intet, der forbyder godsejeren at forpagte sine arealer ud til en, der lever af landbrug - og så få landbrugsstøtten tilbage via forpagtningsafgiften,« forklarer han.

Kjeld Kirk Kristiansen fra LEGO har ikke ønsket at udtale sig, og det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kommentar fra Troels Holch Povlsen fra Bestseller.