Sproglige problemer hos tolke er et problem for patientsikkerheden, mener læger og sygeplejersker.

København. Når sundhedspersonalet ikke stoler på tolkens oversættelser, bliver både læger og sygeplejersker usikre i deres behandling.

Det går i sidste ende ud over patienternes sikkerhed, lyder det fra formændene fra Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen.

En undersøgelse viser ifølge Information, at fire ud af ti tolke i sundhedsvæsnet ikke er gode nok sprogligt. Baggrunden er et nyt, endnu ikke offentliggjort studie blandt 232 tolke i sundhedsvæsnet, der oversætter mellem arabisk og dansk.

De mange dårlige tolke er et stort problem for lægerne, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

- Det skaber en usikkerhed, for samtalen er helt grundlæggende for behandlingen, siger han og fortsætter:

- I første omgang er det et problem for lægen at finde ud, hvad patienten fejler og derefter også at beskrive behandlingen for patienten, siger formanden.

Over for Information beskriver overlæge, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik Morten Sodemann, hvordan en patient er blevet testet HIV-positiv, og det er blevet oversat til en glædelig positiv nyhed, så vedkommende troede, at han var rask.

Det er sådanne fejl, der får Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd til at ønske bedre kvalitet i tolkeuddannelsen.

Det kunne for eksempel ske igennem større krav til både sprog og kendskab til fagsprog i uddannelsen, mener formændene.

Sygeplejerskerne har længe peget på problemer med tolkning, understreger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

- Jo mindre forståelse, der er, jo større fejl sker der, siger hun.

I 2014 udgav Institut for Menneskerettigheder en rapport, der også kritiserede tolkningen i sundhedsvæsnet.

Men selv om debatten med jævne mellemrum blusser op, er der ifølge Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd ikke sket mærkbare forbedringer på området.

Det skaber ulighed i sundhed, mener Grete Christensen.

- Når vi gerne vil tilbyde sundhedsydelser til mennesker, uanset hvilket sprog de taler, så er tolkning en naturlig del af den ydelse. Det har der ikke været tilstrækkeligt fokus på, siger hun.

/ritzau/