Der er menneskeliv på spil, når læger og sygeplejersker sender patienter videre i systemet. For det er ikke usædvanligt, at der sker fejl, når en patient overdrages fra en enhed til en anden.

Hvert år dør omkring 5.000 patienter i det danske sundhedsvæsen på grund af utilsigtede hændelser. Tallet kunne være langt lavere, hvis der ikke skete så mange fejl i de situationer, hvor ansvaret for patienter skifter hænder - for eksempel når en patient skal flyttes til en ny afdeling på et sygehus. Det skriver 24timer.

En ph.d.-afhandling om patientovergange viser, at mere end halvdelen af de utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet sker, når en patient overdrages fra en sundhedsprofessionel til en anden.- I overgange tabes masser af kvalitet. Patienter går fra et miljø til et andet og har forventninger om, at der sker noget bestemt i den anden ende, og så sker det ikke. Det er ikke bare forventningsbrist, men måske også farligt eller skadeligt for patienten, siger overlæge Torben Palshof, der er formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.Sygeplejerske og konsulent Inger Siemsen, der står bag undersøgelsen, forklarer, at problemet blandt andet skyldes, at de enkelte læger og afdelinger kun er optaget af deres egne arbejdsopgaver - og ikke har nok fokus på at få patienten sikkert overdraget.Ulla Astman, der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, siger til 24timer, at der er ændringer på vej, men at det er et langt, sejt træk:- Vi har et system i dag, der så vidt muligt sikrer, at oplysningerne går videre. Men engang imellem sker der menneskelige fejl, og så er der fejl, som beror på, at man mange steder ikke har fået indrettet systemerne efter at give sammenhængende patientforløb, og det er det, som vi nu er i fuld gang med at ændre.

BNB

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.