Lyt til artiklen
Sammen med omkring 140 andre europæiske og nordamerikanske topfigurer inden for politik og erhvervsliv er den danske finansminister Bjarne Corydon inviteret til dette års møde i den såkaldte Bilderberg-gruppe. 

Bilderberg-gruppen er en hemmelig og international gruppe af indflydselsesrige mennesker, som sammen diskuterer verdens tilstand. Siden 1954 har skyggekabinetet bestående af Vestens mest magtfulde mænd og kvinder mødtes i al hemmelighed. Alt, der bliver diskuteret og sagt, foregår bag lukkede døre. For man skal kunne tale frit, uden at der bliver refereret fra møderne.

Der vides derfor ikke meget om Bilderberg-gruppen. Dog er den officielle deltagerliste blevet offentliggjort mandag. Og en af dem, der skal med til mødet i Hertfordshire i Storbritannien er finansminister Bjarne Corydon. Sammen med blandt andre formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso og den nytligt afgåede hollandske dronning Beatrix skal Corydon være med til blandt andet at diskutere jobskabelse, USAs udenrigspolitik og udviklingen i Mellemøsten. Alt sammen i det skjulte.

Bilderberg-gruppen mødtes første gang på hotellet af samme navn i Holland i 1954. Der er også holdt stormøder i Danmark. Først i 1956 på Hotel Store Kro i Fredensborg. Siden i 1969 på Hotel Marienlyst i Helsingør. For modsat mødernes indhold, bliver stederne for møderne altid offentliggjort. Det er derefter op til det enkelte lands sikkerhedstjeneste at stå for mødets sikkerhed. 

Bjarne Corydon er dog langt fra den første danske deltager til et Bilderberg-møde. Tidligere deltagere har blandt andet været Mærsk McKinney-Møller, Helle Thorning-Schmidt, Prins Henrik og Jens Otto Krag. I år får finansministeren følgeskab af to andre fra Danmark. Det drejer sig om Ulrik Federspiel, der er tidligere departementschef i statsministeret og nuværende medlem af ledelsen i virksomheden Haldor Topsøe. Også Jakob Haldor Topsøe, der er bestyrelsesmedlem i Haldor Topsøe er inviteret med til det hemmelige møde.