I en artikel i BT den 19. september kunne man få den opfattelse, at Carsten Berger skulle matche på Rangvids beskrivelse af de 17 spekulanter, som op til og under finanskrisen, blandt andet skulle have deltaget i ”uigennemskuelige (bytte) handler” med en række andre personer, som beskrives i artiklen. BT finder anledning til at præcisere, at det ikke er korrekt, idet Carsten Berger nok blev ramt af krisen, men ikke deltog i omtalte byttehandler, og derfor heller ikke kan matche Rangvids beskrivelse af de 17 spekulanter.

Red.