BT skrev onsdag d. 2 marts 2016, at kronprinsesse Mary beskrev Saudi-Arabiens indsats for vold mod kvinder som 'en stor succes'. Det er ikke korrekt.

Kronprinsessen udtalte sig udelukkende om den indsats, der gøres af Khalid Fondation for vold mod kvinder.

Kronprinsesse Mary forholder sig med andre ord ikke til den saudiarabiske indsats for kvinders rettigheder generelt eller den lov, der bliver omtalt i artiklen og som Amnesty International kommenterer på.

BT beklager.