En meget trist stigning i antallet af hjemløse i Danmark er endnu engang blevet registreret i den seneste tælling af hjemløse, som er foretaget af Vive – Det Nationale Forsknings – og Analysecenter for Velfærd. Siden 2009 er der sket en stigning på otte procent, og vi har nu 6.635 mennesker i Danmark, der ikke har deres eget hjem. Der kan endda være et stort mørketal, vurderer flere eksperter.

Det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt! Hvordan kan et velfærdssamfund, hvor levealderen og levestandarten på 100 år er steget markant, blive ved med at opleve en stigning af hjemløse optælling for optælling? Svaret på det spørgsmål, og dermed også løsningen, er meget komplekst. Ifølge stifter af projekt UDENFOR Per Brandt, der hjælper de hjemløse på gaden, skyldes stigningen blandt andet, at der bliver færre ufaglærte job, at de unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet og har svært ved at klare presset, samt at boligerne bliver dyrere. En anden problematik er, at ’familien Hansen’ hellere vil leje et værelse ud til en ung studerende end til en, ’der stikker lidt udenfor.’

Samfundet har simpelthen sværere ved at få plads til dem, der er lidt anderledes, og som måske ikke lige kan overskue at præstere hele tiden. En anden trist tendens er nemlig, at der især sket en stigning af unge hjemløse mellem 18-24 år. Her er faktisk sket en fordobling siden 2009. Og som noget nyt kommer flere af dem faktisk fra velfungerende hjem. Lone Sidan, som er leder af Blå Kors’ ungecafé i Aarhus, peger på over for P1 Morgen, at der er mange krav til unge i dag, som både stilles af systemet om at være uddannelsesparat og vide, hvad man vil meget tidligt. Men det gælder også fra omgivelserne som familie, venner og naboer.

Der er ikke noget entydigt svar på, hvordan vi kan undgå, at der igen er kommet flere hjemløse, næste gang vi er ude på gaderne og tælle. Men vi skal undersøge årsagerne, og vi skal løse den komplekse palette af problemer, der skyldes hjemløshed. Vi kan ikke være andet bekendt.