Udnyt de ’utilpassede’ og gør bankerne ’i tvivl’.

BT kan nu afdække fagforbundet 3Fs metoder i kampen mod uorganiserede arbejdspladser eller medlemmer af de såkaldte gule fagforeninger. Vi er kommet i besiddelse af en såkaldt ’konfliktmanual’, der fra centralt holdt i fagforeningens hovedkontor sendes ud til lokalafdelinger, der skal lave en blokade. 3F er blevet mere og mere offensive med blokader mod arbejdspladser med østeuropæiske arbejdere uden overenskomst, samt arbejdspladser – som den meget omtalte Restaurant Vejlegården – der har valgt anden organisering end 3F.

På otte sider i manualen redegøres der punkt for punkt for, hvordan blokaden kan ramme en byggeplads med størst mulig effekt og skade for virksomheden.

Et af punkterne i manualen hedder således: ’Styr de utilpassede – inddrag dem, og vind deres respekt’.

Her står, at 3F’erne ganske vist skal stoppe alt ’drikkeri’, ’tilløb til hærværk’ eller ’uhøvisk tale’. Men derefter slås det også fast, at 3F’erne i forbindelse med blokaden har brug for energien fra de ’utilpassede’.

’Men husk også, at de utilpassede kan indeholde megen energi, som vi har brug for ved blokaden’, står der ordret i manualen.

Liberal Alliances arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen mener, at metoderne omtalt i konfliktmanualen er udtryk for en decideret ’rådden kultur’ og ’mafia-metoder’.

- Når de i en manual ligefrem spekulerer i at bruge mennesker, der er stærkt provokerende og nærmest truende, som vi også har set i forbindelse med Vejlegården, så synes jeg, der er en rådden kultur i 3F.

Udover at bruge de ’utilpassede’ i blokaden, så skal 3F’erne også arbejde i smug med at ramme arbejdspladsen økonomisk. Først skal det konfliktramte firmas økonomi undersøges, og bagefter skal firmaets bank eller anden långiver gøres ’i tvivl’ om, hvorvidt man vil fortsætte med at låne penge til byggepladsen.

På side seks i konfliktmanualen står:

’Undersøg hvordan firmaets/byggeriets økonomi er skruet sammen. Orientér långiverne om konflikten og dens konsekvenser for deres penge. Gør dem i tvivl!’.

- Skal de lokale 3F’ere bevidst undergrave de blokaderamte firmaer økonomisk, så kalder jeg det ’mafia-metoder’. Man skal huske, at disse virksomheder ikke har gjort noget som helst ulovligt. Det er frit for virksomhederne, om de vil lave overenskomst med 3F eller andre fagforbund, siger Joachim B.Olsen.

Leder af 3Fs byggegruppe Kim Lind Larsen erkender nu, at formuleringerne i manualen kan ’misforstås’.

Han oplyser, at konflikt-manualen blev udarbejdet efter fusionen mellem forbundet TIB og 3F, der trådte i kraft 1. januar 2011, og 3F er nu ’påbegyndt en gennemskrivning af manualen’.

- Formuleringerne på side 6 om ’de utilpassede’ er et eksempel på en sprogbrug, der vil blive ændret, skriver han i en mail til BT og fortsætter:

- Sætningen i afsnittet betyder, at man med dialog og argumenter skal prøve at overbevise alle fagligt engagerede mennesker om, at de skal respektere 3Fs regler for faglige aktioner og på den måde bruge deres energi konstruktivt og til gavn for vores kamp for anstændige løn- og arbejdsvilkår.

Han slår også fast, at 3F ikke skal påvirke arbejdspladsernes banker og långivere.

- Sætningen ’gør dem i tvivl’ vil i en opdateret version af manualen blive udeladt eller omformuleret, da den kan misforstås. Kreditorerne må naturligvis selv drage deres konsekvenser af informationerne om en faglig konflikt, det hverken kan eller skal vi gøre på deres vegne, skriver han.

FAKTA: Det står der i manualen

Skønner I, at entreprenøren ikke er til at hugge i eller ikke har reel indflydelse, så spring videre til næste led i kæden, bygherren, og forsøg at inddrage denne i forhandlingen. Glem ikke at trække alle modstanderne ud i lyset

’’ Undersøg om der er særlige forhold ved byggeriet: forurenet grund, skimmelsvamp o.lign. Det kan måske bruges i kampen

’’ Husk også, at de utilpassede kan indeholde megen energi, som vi har brug for ved blokaden Uddrag af 3Fs konfliktmanual