Venstres beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, langer nu hårdt ud efter Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af byggesager, og hun opfordrer borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) til at få ryddet op.

Det sker på baggrund af hendes egen byggesag fra 2015 og 2016, hvor hun og hendes mand i første omgang skulle betale 32.400 kroner for en simpel byggesag, som handlede om at udnytte en loftsetage til beboelse og sætte et vindue i.

Ifølge borgmesterens rådgiver på byggeriet burde sagen ikke have taget mere end fire til seks timer. Men kommunen brugte 40,5 timer på at behandle sagen.

Efterfølgende klagede Cecilia Lonning-Skovgaards mand og fik nedsat gebyret med 17.600 kroner, fordi der var sket 'en fejlregistrering af antallet af timer for den tekniske sagsbehandling', ligesom der var brugt timer på oplæring.

»Hvis ikke vi havde klaget, så havde vi aldrig opdaget fejlen. Og det er et af de principielle aspekter af det her. Byggesager er et tungt og kompliceret område, og det er svært at gennemskue for lægmand, hvad der betales for. Når nu jeg havde let ved at få min regning halveret, så får man jo den tanke, at der er mange, som ikke har klaget og bare betalt. Og muligvis har betalt alt for meget. Og det er uacceptabelt,« siger hun og tilføjer:

Det er i huset her – i den del af Hellerup, som ligger i Københavns Kommune – Cecilia Lonning-Skovgaard bor med sin mand. I forbindelse med en byggesag fik parret 17.600 kroner tilbage efter en klage.
Det er i huset her – i den del af Hellerup, som ligger i Københavns Kommune – Cecilia Lonning-Skovgaard bor med sin mand. I forbindelse med en byggesag fik parret 17.600 kroner tilbage efter en klage.
Vis mere

»Hvis ikke man ved bedre, så betaler man jo bare.«

Samtidig viser et svar, som B.T. har fået fra Københavns Kommune, at ud af de 206 klager, som kommunen fik i 2016, førte 66 til, at gebyret enten blev nedsat eller helt frafaldet. Altså var der fejl i næsten hvert tredje gebyr, som der blev klaget over.

I 2017 klagede 274 københavnere, og her fik 72 enten fjernet gebyret, eller også blev det nedsat. Det svarer til 26 procent.

Ligeledes kunne B.T. sidste søndag fortælle, at det samlede antal gebyrklager er femdoblet på fire år.

I Cecilie Lonning-Skovgaards sag klagede hun og hendes mand blandt andet over, at sagsbehandlerne ifølge parret selv medvirkede til at fordyre processen, blandt andet fordi kommunen krævede en helt ny byggeansøgning som følge af en udfordring, der ellers blot krævede en mindre korrektion i den oprindelige ansøgning.

I marts 2016 kom så svaret fra kommunen: Gebyret blev nedsat med 22 timer, svarende til 17.600 kroner, så den samlede regning faldt fra 32.400 kroner til 14.800 kroner, fremgår det af sagsakterne, som B.T. har fået aktindsigt i.

Som nævnt blev gebyret sat ned, fordi der var sket en 'fejlregistrering af antallet af timer for den tekniske sagsbehandling', ligesom der var faktureret for oplæringstimer, fremgår det af svaret.

Derudover henvises der til, at kommunen kan 'foretage en skønsmæssig prøvelse af, hvorvidt der i forhold til sagens omfang og karakter er anvendt et rimeligt antal timer'.

Forstår du egentlig, hvorfor din regning blev halveret?

»Jeg forstår, at der er nogle timer, der er brugt til oplæring af nogle medarbejdere. Resten forstår jeg ikke så meget af. Regningen giver jo ikke mening, og derfor halter retssikkerheden også. Man har reelt ikke nogen mulighed for at efterprøve det og holde det op mod, om man nu synes, det matcher med den sagsbehandling, man har oplevet,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard og tilføjer:

»Jeg er forarget på københavnernes vegne over, at det her rod tilsyneladende har kunnet køre i så mange år. Nu ligger der et stort ansvar i forhold til at få ryddet op for borgmesteren.«

Til kritikken fra borgmesterkollegaen svarer teknik-og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

»Det skal selvfølgelig være sådan, at folk skal kunne regne med de gebyrer de betaler. Jeg er enig i, at vi skal undersøge, om der er generelle fejl i registreringen, som vi har mulighed for at lokalisere og rette også bagudrettet.«

I sidste uge fremlagde hun en plan for, hvordan 230 gebyrer i forvaltningen skal kulegraves.