Det værste ved en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet, viser en ny undersøgelse af danske forældre, der er gået fra hinanden.

Næsten halvdelen af alle ægteskaber og samboende parforhold ender i en skilsmisse, og hvert år kommer der cirka 25.000 nye skilsmissebørn i Danmark. Ifølge forældrene selv reagerer de fleste børn følelsesmæssigt på familiebruddet, viser en ny undersøgelse blandt 1.018 danskere, der er blevet skilt.

I undersøgelsen, der er foretaget af analyseinstituttet Userneeds for Danske Familieadvokater, svarer 31 procent af forældrene, at deres børn blev mere triste i perioden efter skilsmissen. 16 procent oplyser, at børnene reagerede med vrede, mens 13 procent oplevede, at deres børn blev mere indelukkede.

Bekymringen for børnene kommer også ind på en førsteplads, når forældrene skal pege på det værste ved skilsmissen. Således svarer 57 procent af forældrene i undersøgelsen, at det værste er at se børnene blive påvirkede af situationen.

»Der er ingen tvivl om, at de børn, der oplever et familiebrud, bliver mere eller mindre påvirkede af det. Der er heller ingen tvivl om, at langt de fleste forældre ønsker at skåne deres børn så meget som muligt i den forbindelse. Ikke desto mindre oplever vi desværre ofte, at børn bliver genstand for store konflikter mellem forældrene i en skilsmissesituation - og det er de børn, der har det værst, og det er de børn, som vi har en forpligtelse til at hjælpe og beskytte bedst muligt,« udtaler Familieadvokaternes formand, Helle Larsen, i en pressemeddelelse.

Knap en tredjedel af forældrene svarer, at der i høj eller nogen grad var konflikt i forbindelse med deling af børnene. 27 procent siger, at følelser som jalousi, svigt og hævngerrighed havde indflydelse på, hvilken ordning de og deres tidligere partner fandt frem til for børnene.

»Selv de mest fornuftige og ansvarsfulde forældre kan opføre sig irrationelt i en skilsmissesituation, hvor man ofte er i sine følelsers vold. Det er menneskeligt - men det er noget skidt, når det går ud over børnene,« siger Helle Larsen.

Hun påpeger, at der ikke er meget hjælp at hente i Statsforvaltningerne, hvor sagerne i øjeblikket hober sig op på grund af besparelser og underbemanding.

»Den nye forældreansvarslov og systemet tager udgangspunkt i, at forældrene kan finde ud af at tale sig til rette med et minimum af hjælp. Statsforvaltningerne er slet ikke gearede til at behandle sager med et højt konfliktniveau,« siger hun.

Danske Familieadvokater har netop sat en ny kampagne i gang med det formål at rådgive skilsmisseforældre og opfordre dem til at »dele ordentligt«.