I alt vil 43.000 modtagere af børnechecken få færre børnepenge udbetalt.
I alt vil 43.000 modtagere af børnechecken få færre børnepenge udbetalt. Foto: flemming krogh

43.000 danskere får en mindre børnecheck end de plejer: Se her om du bliver ramt

Når årets første børnecheck bliver udbetalt 20. januar 2014, så vil 43.000 danskere opleve, at få mindre end de plejer. 5.000 familier mister helt børnechecken.

Med skattereformen fra 2012 blev det besluttet, at børne- og ungeydelsen - kaldt børnechecken - skal reguleres efter indkomst.

Lovændringen får betydning for forældre, hvor den ene eller begge tjener mere end 712.600 kr. om året.

De får børnechecken nedsat med 2 pct. af det beløb, hvormed deres årlige indkomst overstiger 712.600 kr. Ydelsen bliver beregnet ud fra den enkelte forældres forskudsopgørelse fra SKAT.

Her man flere end et barn, bliver pengene fratrukket den samlede børne- ungeydelse.


Find din egen familie-situation i eksemplerne herunder:

Kernefamilie

Gift par med fælles børn
Er et par gift og har fælles børn, så nedsættes børnechecken, hvis en af ægtefællerne eller begge tjener over 712.600 kr.

Det er den enkelte forælders indkomst, der skal overstige 712.600 kr. om året. Der er altså ikke tale om et samlet beløb.

Tjener den ene 650.000 kr. og den anden 550.000 kr., får parret den fulde børnecheck.
Tjener den ene 900.000 kr. og den anden 300.000 kr., bliver børnechecken nedsat med 937 kr. pr. kvartal.

(Beregning: 900.000-712.000 = 187.400.
187.400 X 0,02 = 3.748 kr. pr. år = 937 kr. pr. kvartal)

Har man flere end et barn, bliver man trukket 937 kr. af den samlede børne- og ungeydelse.
Man bliver altså ikke trukket 937 pr. barn.


Opløste familier

Gift par med fælles børn - men hvor forældre bor hver for sig
Er et par gift og har fælles børn, men bor separat, så bliver der set på begge forældres indtægter. (Så samme regler som hvis man er gift og bor sammen.)

Er et par skilt og har fælles børn
Er man blevet skilt fra den, man har barn/børn med, er det kun indtægten for den forælder, der modtager børnechecken, som har indflydelse på børnecheckens størrelse. (Så længe den, der modtager børnechecken, ikke har giftet sig igen.)

Sammenbragte familier

Par der er ugift men samlevende og har fælles børn
Her er det kun indtægten fra den forælder, der modtager børnechecken (typisk moderen), der bliver set på.

Hvis moderen modtager børnechecken og tjener 400.000 kr. pr. år, får parret den fulde børnecheck, selvom faren tjener 900.000 kr. om året.

Er et par samlevende og har hver deres børn fra tidligere forhold

Hvis et par bor sammen, og hvis både kvinden og manden hver har to børn fra tidligere forhold, og de begge modtager børnecheck for hver deres børn, så er det kun den biologiske forælders indkomst man ser på. Samleverens indkomst har altså ikke indflydelse på børnecheckens størrelse.

Er et par gift og har hver deres børn fra tidligere forhold

Hvis et par er gift, og kvinden og manden hver har to børn fra tidligere forhold, og de begge modtager børnecheck for hver deres børn, så har begge ægtefællers indkomst indflydelse på hinandens børnecheck.

Hvis kvinden tjener 300.000 kr. og manden 900.000 kr., vil det beløb, der skal trækkes fra, blive fordelt forholdsmæssigt, på begge parters børnechecks.

Hvis kvinden tjener 300.000 kr. og manden 900.000 kr., men manden ikke modtager børnecheck for sine egne børn, vil hele det beløb, der skal trækkes fra, blive trukket fra den børnecheck, som hustruen modtager til sine børn.

Satser

Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb per barn.

Satserne for 2014 er:

  • 0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal

  • 3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal

  • 7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal

  • 15-17-årige: 915 kr. per måned. (= 2.745 kr. per kvartal)

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.