Jan Arvidsson
Jan Arvidsson Foto: Louise Koustrup

Jan Arvidssons sagsforløb lander nu på socialminister Karen Ellemanns bord. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) inddrages nu i sagen om den handicappede 31-årige Jan Arvidsson, som stadig bor på den kommunale institution Koktvedparken i Frederikshavn på trods af, at det er næsten tre år siden, han og hans værge første gang ansøgte om flytning.

Ventetiden i den konkrete sag skal ses i forhold til, at det typisk varer mellem tre og fem måneder, fra der ytres ønske om flytning, til det rent faktisk sker.

Det er Karina Adsbøl, MF for Dansk Folkeparti og handicapordfører, som vil have ministeren til at undersøge sagen til bunds.

»Helt generelt er der desværre store udfordringer på det her område. Vi ser alt for ofte og alt for mange gange, at personer med handicap ikke får en korrekt og rimelig sagsbehandling. Konkret i Jan Arvidssons sag må jeg bare sige, at forløbet og behandlingen er både oprørende og utroligt. Det er fuldstændig uacceptabelt, at der skal gå så lang tid. Derfor beder jeg nu ministeren om at gå ind i sagen og redegøre for, hvilke initiativer hun vil tage til at sikre, at sagsbehandlingen foregår korrekt,« siger Karina Adsbøl til BT.

Socialministeren ind i sagen om handicappede Jan - 2

I samråd

I sidste uge var Karen Ellemann indkaldt i åbent samråd i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at redegøre for, om kommunerne har de rette kompetencer til at træffe afgørelser på det mest specialiserede socialområde,samt for at redegøre for, om kommunerne i tilstrækkelig grad benytter de særlige handicaptilbud, som allerede findes.

Spørgsmål, som rammer lige ned i bl.a. Jan Arvidssons sag.

Hver tredje får ikke dækket behov

Samrådet var indkaldt på baggrund af, at Ankestyrelsen i en ny praksisundersøgelse fra november om kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap konkluderer, at der er så graverende fejl i 40 procent af de undersøgte sager, at disse ville have fået et andet udfald, hvis de var blevet påklaget.

Jan Arvidsson

Handicappede Jan Arvidsson har snart ventet i tre år på at flytte væk fra Koktvedparken i Frederikshavn og til Aarhus, så han kan bo tæt på sin nærmeste familie. Normalt tager det tre til fem måneder at gennemføre en flyttesag. Foto: Louise Koustrup

Rapporten viser i øvrigt, at flere end hver tredje af de handicappede borgere, som indgår i undersøgelsen, ikke får dækket deres behov for hjælp.

Også det skal social- og indenrigsministeren give en forklaring på.

»Oveni at mange handicappede ikke får den rigtige sagsbehandling og den hjælp, de har brug for, så kan det ofte være ekstra svært for dem og deres pårørende at komme ud med deres budskab, fordi mange ikke har ressourcerne til at kæmpe videre, når de føler, de hele tiden møder modstand i systemet,« siger Karina Adsbøl.

Jan

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.