Direktør Janne Elsborg: - Hos os bruger vi ikke koder, men jeg skal ikke forsværge, at du vil kunne finde en »minus 22-22«, som det hed før i tiden, hvis der var indikation på, at patienten ikke skulle genoplives i tilfælde af hjertestop. Men vi skal skrive det, så man forstår det i journalen. Ifølge retningslinierne bør det drøftes med patient eller pårørende, hvis man ikke kan kommunikere med patienten. Det gør vi altid her. Der vil altid være patienter, hvor man vurderer, at det ikke vil være til nogen gavn at forlænge patientens liv. Det er en lægefaglig vurdering.